Nieuws - meest recent

mei
07

Dinsdagnamiddag is er een spontane verzakking ontstaan in de Schoendalestraat. De rijweg is er net voor het kruispunt met de Posterijstraat over enkele meters niet berijdbaar. Het stadsbestuur laat de verzakking zo snel mogelijk herstellen.

Verzakking in de Schoendalestraat
mei
22

Tussen 22 en 31 mei legt een aannemer in opdracht van het stadsbestuur een voetpad aan in de Roger Vansteenbruggestraat tussen de Boulezlaan en Ter Elststraat.

Occasionele Politieverordeningen Schepencollege 09/05/18

mei
28

Van de zitting van 28 mei 2018 om 19.00u. in de vergaderzaal van het OCMW op de 5de verdieping van De Meers.

mei
27

De American Overseas Memorial Day Association herdenkt de gesneuvelde Amerikaanse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Zoals elk jaar is er ook in Waregem een plechtige herdenking op Memorial Day.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt in de komende tijd de Expresweg tussen de rotonde aan de Biest en de Henri Lebbestraat. Op dinsdag 28 mei starten de voorbereidende werken, zoals het aanbrengen van signalisatie en het maken van doorsteken in de middenberm. Het verkeer ondervindt in die fase slechts beperkte hinder. Vanaf 4 juni moet het doorgaand verkeer op de Expresweg over één rijstrook in elke richting, zodat er aan de andere rijvakken kan worden gewerkt. In de eerste fase werkt de aannemer richting E17, in de tweede fase richting Gentseweg.

Heraanleg N382 Expresweg

Het Woonzorgcentrum De Meers is op zoek naar een voltijdse verpleegkundige voor de dag.

Het Woonzorgcentrum De Meers is op zoek naar een halftijds verpleegkundige voor de nacht.

De kunstacademie (hoofdschool en afdelingen) is gesloten van donderdag 9 tot en met zondag 13 mei door het Hemelvaartweekend.

Fijn, zonnig & ontspannend verlengd weekend voor alle leerlingen, leerkrachten en medewerkers!