Noord-Zuidsubsidies

Sinds 1 januari 2014 zijn de vernieuwde reglementen in werking. Door dit nieuw subsidiereglement zullen lokale Noord-Zuid organisaties en initiatieven beter ondersteund worden om hun werking in het Zuiden te realiseren en hun boodschap uit te dragen naar de Waregemse bevolking.

Er wordt een uitgebreide set kwaliteitscriteria gehanteerd bij het beoordelen van de aanvragen en het toekennen van subsidies. Duurzaamheid en kwaliteit van projecten in het Zuiden en sensibiliserende, educatieve activiteiten in het Noorden wordt gestimuleerd.

Ook is er in de nieuwe reglementen plaats voor campagnegerichte werkgroepen en jongeren die op stage gaan of vrijwilligerswerk doen in het buitenland.

Meer informatie over de regelmentering en aanvraagformulieren kan je hier vinden:

Reglementen en aanvraagformulieren: