Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Hier vind je alle aanvragen voor omgevingsvergunning en de meldingen waar de bevoegde overheid een beslissing over nam of akte van nam. 

  • Bevoegde overheden zijn: college van burgemeester en schepenen (cbs), de deputatie van de provincie West-Vlaanderen (deputatie) en de Vlaamse Regering (VR).
  • Beslissingen of aktenames inkijken: digitaal op de diensten stedenbouw en milieu of via het omgevingsloket (beperkte inzage van plannen)
  • Beroep instellen: tot 30 kalenderdagen vanaf de dag na de aanplakking van de bekendmaking op de bouwplaats zelf.  De beroepsprocedure kan je hier bekijken. 

Volgende omgevingsprojecten zijn beslist:        

Referentie omgevingsloket Aanvrager/ exploitant Project Adres van het project Datum beslissing of aktename Bevoegde overheid
2017009966 Renson Ventilation nv afwijking afstandsregels Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem 15 april 2019 VR
2018136822 Gabriël Vandeputte schrijnwerkerij Vichtseweg 38, 8790 Waregem 18 april 2019 cbs
2019020959 LAPEIRRE Dirk - BRILLE Lieve bouwen van meergezinswoning (4 woongelegenheden) met fietsenberging na slopen bestaande bebouwing Kortrijkseweg 230, 8791 Waregem 18 april 2019 cbs
2019034442    VERSTAEN Maarten wijzigen van voorgevel: garagepoort wordt raam + deur     Hoevelaan 54, 8793 Waregem   18 april 2019    cbs
2019023157              DE NOLF Willy - DELESIE Katrien  bouwen van woning met bijgebouw na slopen van bestaande woning en bijgebouw Drogenboomstraat 40, 8790 Waregem   18 april 2019     cbs
2019009373        VANDENBOSSCHE Erick  bouwen van garages (regularisatie)        Zultseweg 75, 8790 Waregem   18 april 2019  cbs
2019027826 MAES Christophe - MABBE Sofie verbouwen en uitbreiden van bestaande woning Vichtseweg 181, 8790 Waregem 18 april 2019 cbs
2019014287 MELKEBEECK Roland bouwen van garage Roger Vansteenbruggestraat 14, 8790 Waregem 18 april 2019 cbs
2019006968 RIBOTRANS bvba bouwen van loods voor overslag van kunststoffen na slopen bestaand bedrijfsgebouw Pitantiestraat 87, 8792 Waregem 18 april 2019 cbs
2019045620 Favere Jens verbouwenen uitbreiden van bestaande woning Paanderstraat 55, 8791 Waregem 25 april 2019 cbs
2019046267 VERDUIJN Sibylle wijzigen van voorgevel Kruishoutemseweg 138 bus A, 8790 Waregem 25 april 2019 cbs
2019021259 TANGHE Paulien bouwen van brug over Gaverbeek Zuiderlaan zn, 8790 Waregem 25 april 2019 cbs
2019029928 BIEBUYCK Patrick - CHRISTIAENS Nancy bouwen van loods bij bestaande woning Leiestraat 109, 8792 Waregem 25 april 2019 cbs
2019031013 Kindercentrum Waregem vzw wijzigen van functie: van wonen naar dienstverlening (kinderdagverblijf) Joannes Huyslaan 65, 8790 Waregem 25 april 2019 cbs
2019047045 Nachtergaele Kristof bvba tijdelijke breekinstallatie Henri Lebbestraat 150, 8790 Waregem 25 april 2019 cbs
2019034487 D'HONDT Jo bouwen van kantoor Churchilllaan 72, 8790 Waregem 2 mei 2019 cbs
2019025342 VAN ASSCHE Nico bouwen van woning + tuinberging Ruitersdreef 61, 8790 Waregem 2 mei 2019 cbs
2019012811 Immo Beguin bvba verbouwen van woning naar kantoor met appartement Roterijstraat 202, 8793 Waregem 2 mei 2019 cbs
2019032768  MAES Peter bouwen van veranda Grasdreef 75, 8790 Waregem 2 mei 2019 cbs
2019020134 VERSCHUEREN Bart verbouwen en uitbreiden van bestaande woning Galgestraat 30, 8790 Waregem 2 mei 2019 cbs
2018133573 Lefevere Tim omvormen van bestaande stalling tot dierenpension voor honden + exploitatie klasse 2 (weigering) Meelstraat 49, 8792 Waregem 9 mei 2019 cbs
2019021559 ADAMS Jonas verbouwen van bestaande veranda bij horecazaak Meersstraat 72, 8790 Waregem 9 mei 2019 cbs
2019032335 GOETHALS Arne - HAERENS Rana verbouwen en uitbreiden van bestaande woning Tapuitstraat 55, 8790 Waregem 9 mei 2019 cbs
2019052747 VAN NEIJENHOF Cynthia bouwen van veranda Mercatorlaan 1, 8790 Waregem 9 mei 2019 cbs
2019048275 Y Zhang verbouwen en uitbreiden van bestaande woning Ernest Brengierstraat 16, 8793 Waregem 9 mei 2019 cbs
2019034135 VERCRUYSSE Antje verbouwen en uitbreiden van bestaande woning Kleine Heerweg 102, 8791 Waregem 9 mei 2019 cbs
2019038635 DERMAUW Luc slopen van bestaande woning Kortrijkseweg 104, 8791 Waregem 9 mei 2019 cbs
2019040345 SCHERPEREEL Kurt regularisatie carport, vervangen garagepoort door venster + opmetsen vensters Galgewegel 50, 8790 Waregem 9 mei 2019 cbs
2019024118 TALIMAN Kurt - BAEKELANDT Nathalie bouwen van woning Oscar Verschuerestraat 36, 8790 Waregem 9 mei 2019 cbs
2019011491 VANDENDRIESSCHE Stephanie wijzigen van functie: woning wordt paramedische praktijk Kapellestraat 4, 8790 Waregem 9 mei 2019 cbs
2019051876 SCHIETSE Laurenz plaatsen van omheining Kruishoutemseweg 165, 8790 Waregem 9 mei 2019 cbs
2019035485 BOUCKAERT Maarten bouwen van hoogspanningscabine bij restaurant Kortrijkseweg 164-166, 8791 Waregem 9 mei 2019 cbs
2019005212 WAGSO verkavelen in 42 loten voor eengezinswoningen, 11 projectzones en aanleg van openbare wegenis Schoendalestraat zn, Spoorweglaan zn, 8793 Waregem 16 mei 2019 cbs
2019019769 Intercommunale Leiedal slopen van industrieel complex Mirakelstraat 102, 8790 Waregem 16 mei 2019 cbs
2018142864 ARBOWAR nv regulariseren van bouwen serregebouw, loodsen, sleufsilo's en verhardingen Driesstraat 80, 8790 Waregem 16 mei 2019 cbs
2019053168 NUYTTENS Lieven bouwen van aangebouwde garage Spinnerijstraat 39, 8793 Waregem 16 mei 2019 cbs
2019045157 DEWAEGENAERE Annelore & Charlotte inwendig verbouwen van bestaande woning Spijkerlaan 48, 8791 Waregem 16 mei 2019 cbs
2019040739 GOETHALS Greta bouwen van pergola Kerkdreef 36, 8791 Waregem 16 mei 2019 cbs
2019059132 DECLERCK Tom - DESTOOP Ilse wijzigen van voorgevel: plaatsen isolatie + crepi Liebaardstraat 246, 8791 Waregem 16 mei 2019 cbs
2019049877 Proximus exploitatie van een kleine telecomsite Noorderlaan 200
Waregem
17 mei 2019 departement Omgeving