Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

CORONA-UPDATE:

De openbare onderzoeken die lopen op de datum van 24 maart 2020 worden geschorst en verdergezet na 24 april 2020. De dossiers kunnen dus niet ingekeken worden op het stadhuis gedurende de schorsing van de openbare onderzoeken.
Bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing worden als ontvankelijk beschouwd.
De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken kan slechts plaatsvinden na 24 april 2020.
De datum van 24 april kan gewijzigd worden na beslissing van de minister bevoegd voor Omgeving. Hou de stedelijke website in het oog voor wijzigingen.

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

Hier vind je alle aanvragen voor omgevingsvergunning die aan een openbaar onderzoek van dertig dagen worden onderworpen.

  • Dossiers inkijken: digitaal op de diensten stedenbouw en milieu of via het omgevingsloket (beperkte inzage van plannen)
  • Bezwaar indienen: voor het einde van het openbaar onderzoek. Je richt dit naar het schepencollege. Dat kan met een aangetekende zending, persoonlijke afgifte (met ontvangstbewijs) in de stadswinkel of via het omgevingsloket.

Momenteel loopt voor volgende omgevingsprojecten een openbaar onderzoek: (voorlopige einddatums rekening houdende met opschorting tot 24 april 2020)

Referentie omgevingsloket Aanvrager/ exploitant Project Adres van het project Periode openbaar onderzoek Bevoegde overheid
2020011942 Debie Marc verkavelen van grond in vier loten voor halfopen bebouwing na slopen van twee woningen met bijgebouwen

Kwadestraat 69, Wetstraat 3
8792 Waregem

25 februari 2020  - 30 april 2020 cbs
2019095607 Callens Christ ophogen van gronden en dempen van grachten (regularisatie) Zultseweg 140 - 150, 8790 Waregem 24 februari 2020 - 29 april 2020 cbs
2020003150 Gedevo Construct bvba bouwen van handelsruimte en kantoor Gentseweg 553, 8793 Waregem 28 februari 2020 - 3 mei 2020 cbs
2020003315 Sport Vlaanderen hernieuwing van de milieuvergunning Veldloopstraat 9, 11, 8790 Waregem 26 februari 2020 - 1 mei 2020 deputatie
2019136786 Van Quickelberghe Anthony bijstellen van verkaveling voor de loten 2 t.e.m. 7 i.f.v. realisatie meergezinswoning Bieststraat 1, Henri Lebbestraat 189-191, 8790 Waregem 28 februari 2020 - 3 mei 2020 cbs
2020013154 Dekyvere Koen bouwen van woning en tuinberging

Sint-Jansstraat 33
8791 Waregem

4 maart 2020 tem 6 mei 2020 cbs
2020016137 Robberecht - Faveere verbouwen en uitbreiden bestaande woning + carport Lavendellaan 13
8790 Waregem
4 maart 2020 tem 6 mei 2020 cbs
2019094860 G & V Servicestations nv hernieuwing omgevingsvergunning

Anzegemseweg 14, 8790 Waregem

7 maart 2020 tem 9 mei 2020 cbs
2019142851 De Linde bvba verbouwen van pluimveestal naar vleesvarkensstal + exploitatie (klasse 1) Spitaalstraat 84, 86, 8790 Waregem 6 maart 2020 tem 8 mei 2020 deputatie
2020017987 Van De Ven Jan - Demeulemeester Isabel & Patricia bijstellen van verkaveling: opsplitsen van één lot naar drie loten

Wortegemseweg 98
8790 Waregem

6 maart 2020 tem 8 mei 2020 cbs
2019051464 Telenet Group nv vervangen van bestaande verlichtingsmast door lichtpaal met telecommunicatie apparatuur Expresweg zn, 8790 Waregem 9 maart 2020 tem 11 mei 2020 VR
2020006030 Desmet Hilde bouwen van afdak voor fietsenstalling Nokerseweg 158
8790 Waregem
12 maart 2020 tem 14 mei 2020 cbs
2020016709 Vandenberghe Dries uitbreiden van bestaande woning + bouwen van bijgebouw voor metaalconstructie (klasse 3) na slopen bestaand Transvaalstraat 29, 8793 Waregem 16 maart 2020 - 18 mei 2020 cbs
2020013965 Bjorn Debaere verharden van voortuin Kleine Heerweg 101
8791 Waregem
17 maart 2020 - 19 mei 2020 cbs
202018460 Elisabeth Desimpel plaatsen van terrasoverkapping Holstraat 51
8790 Waregem
18 maart 2020 - 20 mei 2020 cbs
2020009206 Stad Waregem aanleggen van kunstgrasvelden en omgeving Georges Coornaertdreef 6, 8792 Waregem; Emiel Clausstraat 12, 8793 Waregem; Leenriestraat 19, 8791 Waregem 19 maart 2020 - 21 mei 2020 cbs
2020028191 Johan Deneve verkavelen van perceel in twee loten en slopen van bestaande bebouwing Spitaalstraat 30
8790 Waregem
18 maart 2020 - 20 mei 2020 cbs
2020005148 TVH Parts nv - TVH Equipment nv uitbreiden van personeelsparking na slopen van woning met bijgebouwen + regulariseren van HS-cabine Pannewegel 2, 8790 Waregem 20 maart 2020 - 22 mei 2020 deputatie
2020003315 Sport Vlaanderen hernieuwing van de milieuvergunning Veldloopstraat 9, 11, 8790 Waregem 27 april - 1 mei 2020 deputatie
2019133469 Group GKS bvba hernieuwing omgevingsvergunning Franklin Rooseveltlaan 3, 8790 Waregem 27 april - 26 mei 2020 cbs