Oradeã

Sinds 1998 onderhoudt Waregem intense contacten met Oradeã, een stad in het westen van Roemenië aan de grens met Hongarije. Diverse sociale projecten worden er ondersteund: de bouw van een plaatselijk weeshuis, de organisatie en ondersteuning van pleeggezinnen. Dit gebeurt in samenwerking met vzw Huroki of HUlp voor ROemeense KInderen: website.

In 2014 ondertekenden beide stadbesturen een intentieverklaring om in de toekomst nauwer te gaan samenwerken. Hierbij werden 5 thema’s gekozen:

  1. Goed bestuur van de lokale overheid en stadsadministratie
  2. Economische ontwikkeling
  3. Onderwijs en technische vorming
  4. Uitwisseling in cultuur, sport en toerisme
  5. Sociale projecten.