Gemeentebelastingen

   Wat zijn de gangbare belastingen in Waregem? 

 

 

 • Belastingreglement op de verkoop van afvalzakken 01/01/2014 - 31/12/2019 (download)
  Goedgekeurd in de gemeenteraad van 1 oktober 2013 en geldig vanaf 01/01/2014
 • Belastingreglement op gebouwen en woningen die worden beschouwd als leegstand en/of onafgewerkt leegstand.pdf
  Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 01/12/2015 
 • Algemene milieubelastingen 01/01/2014 - 31/12/2019 download
  Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2013 
 • Belasting op het afleveren van administratieve stukken 01/06/2014 - 31/12/2019 download
  Goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 juni 2014 
 • Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen en materialen gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijze/plaats 01/01/2014 - 31/12/2019 download
  Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2013 
 • Belasting op plaatsrechten op openbare markten en kermissen 01/01/2014 - 31/12/2019 download
  Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2013 
 • Belasting tijdelijke privatieve inname van het openbaar domein 01/01/2014 - 31/12/2019 download
  Goedgekeurd in de gemeenteraad van 03 september 2014 
 • Belasting op het ontbreken van parkeerruimten– 01/01/2016 - 31/12/2019 download
  Goedgekeurd in de gemeenteraad van 1 december 2015
 • Belasting op het niet maximaal afkoppelen van hemelwater en huishoudelijk afvalwater en het niet keuren van de afkoppeling n.a.v. een goedgekeurd rioleringsproject of het plaatsen van een IBA voor de periode 01/01/2014 - 31/12/2019  download
  Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2013  
 • Belasting op de vergunningen voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met een bestuurder 01/01/2014 - 31/12/2019 download
  Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2013 
 • Belasting op het parkeren 2017-2019  (download)
  Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19/12/2016 en geldig vanaf 01/01/2017
 • Aanvullende belasting op de personenbelasting  (download)
  Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19/12/2016
 • Opcentiemen op de onroerende voorheffing  (download)
  Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19/12/2016

 

 • Aanvullende belasting op de personenbelasting download
  Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20/12/2018
 • Opcentiemen op de onroerende voorheffing download
  Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20/12/2018