College van burgemeester en schepenen

De burgemeester wordt bijgestaan door zeven schepenen en de voorzitter van het OCMW. Die laatste is van rechtswege schepen. Samen staan zij in voor het dagelijks bestuur van de stad. Elke schepen en de burgemeester heeft zijn/haar eigen bevoegdheden. Enkel het college kan samen een beslissing nemen. Een schepen heeft individueel geen beslissingsmacht.

Wekelijkse bijeenkomst

Wekelijks komt het schepencollege samen op donderdag om 8.30u. De zitting is niet toegankelijk voor het publiek.