Gemeenteraad

 

De gemeenteraad in cijfers en partijen

Om de 6 jaar, op de tweede zondag van oktober, verkiest de bevolking van Waregem haar gemeenteraad.
In Waregem zijn er 33 raadsleden, waaronder de burgemeester en schepenen.

In de gemeenteraad van Waregem vormt de CD&V de meerderheid. De fracties Open Vld, sp.a, N-VA en Groen vormen de oppositie.

Een gedetailleerd overzicht per lid van de gemeenteraad vind je onderaan deze pagina.

         adressenlijst raad

 Bijeenkomsten gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert elke eerste dinsdag van de maand om 19.00u. in de raadzaal van het stadhuis.
De zitting is openbaar en kan dus door iedereen worden bijgewoond.

De agendapunten van de gemeenteraad worden vooraf besproken door de raadsleden in 3 verschillende commissies. Dit zijn de commissie interne zaken, de commissie externe zaken en de commissie grondgebiedszaken. Voor specifieke dossiers kan een algemene commissie worden georganiseerd. Alle commissies zijn eveneens toegankelijk voor het publiek. 

Agenda en verslagen

De agenda's van de gemeenteraad en commissies worden aangekondigd:

  • aan het stadhuis
  • op deze website

De verslagen van de gemeenteraad kan je hier raadplegen.

Huishoudelijk reglement

De werking van de gemeenteraad wordt beschreven in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.