Park Casier

Park Baron Casier

Het park Casier is een groen rustpunt in het centrum van Waregem. Het beschermde kasteelpark herbergt een waardevol oud bomenbestand. Naast de monumentale beuken en paardenkastanjes pronken er een honing- en trompetboom, een majestueuze oude linde, een blauwe atlasceder en een Japanse lork. Als bezoeker ontdek je tijdens je wandeling de waterpartijen met fonteinen, eilandjes en sierlijke loopbruggetjes, het pompmolentje, het koetshuis en de vroegere ijskelder waar vleermuizen een thuis vonden. Tenslotte kan je genieten van een drankje of versnapering in het kasteel, waar een tearoom ondergebracht werd.

Historiek van het park Casier

Het park en de vijvers werden aangelegd rond 1840, ongeveer tien jaar vóór de bouw van het kasteel. De opdrachtgevers en eerste eigenaars waren Felix De Ruyck en Nathalie Storme. Na hun dood erfden baron Victor Casier en Marie-Victorine Storme het domein. De volgende en tevens laatste private eigenaars waren het echtpaar baron Gabriel Casier - de Schietere de Lophem.

Het 19de-eeuwse kasteelpark werd aangelegd in Engelse landschapsstijl met romantiserende invloed. Als verheerlijkt landgoed werd het uitgebouwd tot statussymbool van de hogere burgerij in een kleinstedelijk centrum. Zowel het smeedijzeren hekwerk aan de Stationsstraat en de muur aan de Keukeldam, als de imposante bomen zorgen voor de afscherming ten opzichte van de straat. Dit wijst op het oorspronkelijk privaat en besloten karakter van het domein.

De aanleg van het park gebeurde rond de achtvormige omwalde site in de vallei van de Gaverbeek. Hiertoe werden de vroegere walgrachten (ca. 1816) uitgegraven tot siervijvers. Beide eilandjes zijn toegankelijk via elegante gedecoreerde loopbruggetjes, wat niet kon ontbreken in een park aangelegd volgens de romantiserende en idyllische tuingedachte. Ook de vleermuizen, meer bepaald de snorvleermuis, hebben de weg naar het domein gevonden. Ze zochten een onderkomen in de vroegere ijskelder van het kasteel. De kelder is een gemetselde conische ruimte van een drietal meter diep. Tijdens de wintermaanden werd er ijs van de vijver in grote blokken opgestapeld. Met deze ijsvoorraad kon de familie Casier tot in de zomer vers vlees bewaren. De ijskelder werd in 1986 gerestaureerd en voorzien van een invlieggat voor de vleermuizen.

Naast de ingang tot het park aan de Keukeldam staat een O.-L.-Vrouwkapelletje in neogotische stijl. Het werd in 1911 gebouwd in opdracht van Agnes Casier, dochter van baron Victor, als dank voor de genezing van haar dochter Ghislaine.

In 1977 werd het park met kasteel aangekocht door de gemeente Waregem, die het domein vanaf 1982 openstelde voor het publiek.  Het kasteelpark Casier werd in 2003 beschermd als stadsgezicht. Tegelijkertijd werden het kasteel, het koetshuis met orangerie, de hondenkennel, het erehek aan de Stationsstraat, de waterpartijen met eilanden en bruggen, de ijskelder, de O.-L.-V.-kapel met aanleunende muur aan de Keukeldam beschermde monumenten.