Politiek

De gemeenteraad

 • aanstelling van schepenen
 • verkiezen van de OCMW-raad en politieraad
 • stemmen van stedelijke reglementen
 • invoeren van belastingen
 • toezicht houden op het OCMW en kerkbesturen
 • allerlei maatregelen nemen in het belang van de stad en haar bevolking

Meer info over de gemeenteraad

College van burgemeester en schepenen

Naast de gemeenteraad is er in elke gemeente een college van burgemeester en schepenen. Dit is het uitvoerend orgaan. Het college zorgt voor:

 • de voorbereiding van de beslissingen van de gemeenteraad
 • de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad
 • enkele eigen bevoegdheden, die bij wet of decreet bepaald zijn

Meer info over het schepencollege

De burgemeester

 • zit de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen voor
 • in Waregem is hij ook voorzitter van de gemeenteraad en politieraad
 • administratief verantwoordelijk voor de plaatselijke politie
 • vertegenwoordiger van regering en provinciale overheid bij de stad
 • belast met de uitvoering van de wetten en besluiten van deze overheden
 • specifieke bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld: uitvoeren van politieverordeningen, handhaven van de openbare orde en veiligheid, uitvaardigen van politiereglementen in geval van noodzaak, de taak van ambtenaar van Burgerlijke Stand. Deze taak wordt in Waregem waargenomen door de schepen van burgerzaken.

Huidig burgemeester van Waregem is Kurt Vanryckeghem.