Gemeenteraad

Wie en wat

In Waregem zijn er 33 raadsleden, waaronder de burgemeester en schepenen. In de gemeenteraad van Waregem vormt de CD&V de meerderheid. De fracties N-VA/Open Vld, Groen, Vlaams Belang en sp.a vormen de oppositie.

Bijeenkomsten

De gemeenteraad vergadert elke eerste dinsdag van de maand om 19.00u. in de raadzaal van het stadhuis. De zitting is openbaar en kan dus door iedereen worden bijgewoond. De agendapunten van de gemeenteraad worden vooraf besproken door de raadsleden in 3 verschillende commissies. Dit zijn de commissie interne zaken, de commissie externe zaken en de commissie grondgebiedszaken. Voor specifieke dossiers kan een algemene commissie worden georganiseerd. Alle commissies gaan door de week voor de gemeenteraad op dinsdag om 18.15u. in het stadhuis en zijn eveneens toegankelijk voor het publiek. 

Informatie

Documenten

             adreslijst raad