Aanvraag tijdelijk terras op openbaar domein

Horecazaken die een terras willen uitbaten op het openbaar domein moeten de goedkeuring krijgen van het college van burgemeester en schepenen.  Een tijdelijk terras uitbaten kan vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober. De toelating moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden.

Voorwaarden
  • Je bezorgt de aanvraag minimum 3 weken voor de eventuele opening
  • Alle nodige formaliteiten in verband met de horecavergunning moeten in orde zijn. Zonder geldige horecavergunning is een toelating voor een terras niet mogelijk
  • Je vraagt een tijdelijk terras elk jaar opnieuw aan