Adreswijziging : te verwittigen instanties

 • werkgever
 • vakbond
 • pensioenkas
 • VDAB
 • RVA indien je werkzoekende bent
 • instantie die de werkloosheidsuitkering betaalt
 • handelsregister, BTW en sociale kas zelfstandigen (voor zelfstandigen)
 • bank en/of kredietinstelling
 • instelling waarvan je rente ontvangt
 • verzekeringsmaatschappij
 • ziekenfonds
 • huisdokter
 • kinderbijslagfonds
 • wezenfonds
 • onderwijsinstelling van jouw kind(eren)
 • gezinsbond
 • centrale dierenbestand (indien je huisdieren met chip hebt)
 • verdeler van je dagblad(en) en tijdschrift(en)
 • vereniging(en) waarvan je lid bent
 • zaken waar je een klantenkaart bij hebt
 • online accounts

Het is natuurlijk mogelijk dat deze lijst niet voor iedereen volledig is en dat er specifieke zaken zijn die je zelf nog moet verwittigen.

Een nuttige link met allerhande info over verhuizen vind je hier.