Affiches aanplakken

In Waregem zijn op diverse locaties stedelijke aanplakborden gesitueerd voor het aanplakken van affiches. Personen of organisaties die affiches willen laten aanplakken, kunnen dit door 12 affiches af te geven aan de balie in de stadswinkel, uiterlijk 1 maand voor aanvang van de activiteit. De retributie wordt contant of met bancontact betaald bij afgifte van de affiches.  Vervolgens worden deze 14 dagen voor het evenement aangeplakt, in de affichekasten en in de hal van het stadhuis, telkens op dinsdag.

De officiële aanplakplaatsen zijn voorbehouden aan het stadsbestuur. De affiches mogen dus alleen door de technische dienst worden aangeplakt. Het reglement bepaalt dat de aanplakborden zijn voorbehouden voor berichten van culturele, sportieve en menslievende aard. Worden hiermee gelijkgesteld: affiches van handelsforen en beurzen, van fuiven georganiseerd door erkende verenigingen, van activiteiten van plaatselijke politieke partijen of bewegingen, met uitzondering van verkiezingspropaganda. 

Locaties affichekasten

 

Plaats

Gebruikte zijden

1

Biestplein

1

2

De Jager (kerk)

2

3

Oosterlaan (hoek Churchilllaan)

2

4

Torenhof (OC Eikenhove)

2

5

Markt (thv bushalte aan inkom Hof Casier)

2

6

Damweg (parking school)

2

7

Gaverke (thv rondpunt)

2

8

Desselgemseweg (aan autorijpark)

2

9

Desselgem (kerk)

2

10

Beveren-Leie (‘t Klokhuis)

1

11

Nieuwenhove (kerk)

2

Kosten

Voor activiteiten die doorgaan in Waregem bedraagt de retributie:

  • 10 euro voor het formaat 50/75 cm
  • 20 euro voor het formaat 84/120 cm

Voor activiteiten die doorgaan buiten Waregem bedraagt de retributie:

  • 20 euro voor het formaat 50/75 cm
  • 40 euro voor het formaat 84/120 cm

 

Wat moet je meenemen?
  • 12 affiches
  • Cash geld of Bancontact