Betwisting vaderschap

Betwisting vaderschap is een procedure die volledig wordt ingeleid voor de familierechtbank van de woonplaats van het kind. De afstamming heeft belangrijke gevolgen op gebied van naamgeving en erfrecht.

 

Wie kan de vordering instellen?

  • de moeder (binnen een jaar na de geboorte)
  • de echtgenoot of gewezen echtgenoot die volgens het vermoeden de vader is (binnen 1 jaar na de geboorte)
  • de persoon die het vaderschap opeist
  • het kind zelf (4 jaar nadat het de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt)

 

Ingeval de echtgenoot (vermoedelijke vader) overleden is, vooraleer hij een vordering kan instellen, kan zijn vaderschap nog betwist worden door zijn bloedverwanten (grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen). Indien het vaderschap van een kind werd vastgesteld op grond van een nieuw huwelijk van de moeder nadat het vorig huwelijk werd ontbonden, kan het vaderschap eveneens worden betwist door de vorige echtgenoot.

 

Kosten

Aan het overschrijven van het beschikkend gedeelte van het vonnis en het noteren van de randmelding zijn geen kosten verbonden.

 

Extra informatie

Het vonnis dat uitgesproken is en in kracht van gewijsde is gegaan, 1 maand na de uitspraak, wordt door de Procureur des Konings in de Rechtbank van Eerste Aanleg verstuurd naar de ambtenaar van de burgerlijke stand, waar de geboorte van het kind is opgemaakt om vervolgens binnen de maand na ontvangst, over te schrijven in de registers.