Erkenning van een kind

Een erkenning is een manier om de afstammingsband vast te leggen. Het wordt voornamelijk gebruikt bij ongehuwde koppels om de afstamming vast te leggen tussen vader en kind.

Voorwaarden

  • De Belgische moeder moet ongehuwd zijn of meer dan 300 dagen voor de geboorte officieel afzonderlijk wonen van haar echtgenoot.
  • Een Belgische man kan altijd erkennen. Indien hij gehuwd is, wordt zijn echtgenote verwittigd per aangetekende brief.
  • Voor ouders met een andere nationaliteit geldt de wetgeving van hun land. Dit is complex en daarom raden wij aan tijdig contact te nemen met de dienst burgerlijke stand.

Procedure

Voor de erkenning van een kind kom je langs bij de dienst burgerlijke stand.  We werken volledig op afspraak. 

Mogelijkheden voor het maken van een afspraak:

 online: leg zelf je afspraak vast

 telefoneer naar de dienst burgerlijke stand

Beide ouders moeten aanwezig zijn bij de erkenning en in het bezit van hun identiteitskaart.

  • Bij een erkenning vóór de geboorte is er een medisch attest nodig met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum. Als de erkenning gedaan is voor de geboorte is het niet verplicht dat beide ouders hun kindje komen aangeven.
  • Is het kind tussen 12 en 18 jaar, moet zowel de moeder als het kind de toestemming geven. Betreft het een meerderjarige dan volstaat enkel zijn/haar toestemming.
Kosten

gratis