Erkenningsreglement sportverenigingen

 Voorwaarden tot erkenning

Om erkend te worden en te blijven moeten de sportverenigingen aan een aantal algemene en specifieke voorwaarden opgelegd door het stadsbestuur voldoen. De stedelijke sportraad oordeelt op basis van de vastgelegde criteria of een sportvereniging erkend kan worden en hoe deze erkend kan worden:

  • als competitieclub
  • als recreatieclub
  • als organisatiecomité
Wat moet je meenemen?

De aanvraag om erkenning moet vergezeld zijn van:

  • Samenstelling van het bestuur met vermelding van volledige naam en adres
  • Opgave van het aantal actieve sportbeoefenaars
  • Statuten of huishoudelijk reglement of, bij ontstentenis daarvan, een omschrijving van het doel dat door alle leden ondersteund wordt
  • Verslag van de activiteiten van het vorig jaar, gestaafd door bewijsmateriaal
  • Fotokopie van de polissen van verzekering van de leden tegen ongevallen en van de vereniging tegen burgerlijke aansprakelijkheid.
  • Opgave van adres of zetel van de vereniging.
  • Bewijs van aansluiting bij een federatie als competitieclub voor Waregemse competitiesportverenigingen.
Extra informatie