Geboorte aangeven

Elk geboren kind moet aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente of stad waar de bevalling heeft plaatsgehad. Ook een doodgeboren kind dient aangegeven te worden.

De aangifte van een geboorte gebeurt door de vader, door de moeder of door beide ouders.
Dit moet verplicht binnen de 15 kalenderdagen na de bevalling, de dag van de bevalling niet meegerekend.

Is de 15e kalenderdag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan verlengt dit de termijn tot de eerstvolgende werkdag.

 

Wat moet je meebrengen?

  • Identiteitskaart van beide ouders
  • het attest van geboorte, ingevuld en ondertekend door de geneesheer of vroedvrouw die bij de bevalling aanwezig was
  • bij het eerste gezamelijk kindje moet de "Verklaring van naamkeuze" ingevuld en ondertekend door beide ouders meegebracht worden. Meer info over naamgeving vind je hier.
  • het huwelijksboekje of een huwelijksakte of de erkenningsakte (*)

(*) Voor ouders die niet met elkaar gehuwd zijn, moet de moeder haar toestemming geven om het kind door de vader te laten erkennen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: erkenning vóór de geboorte, erkenning tijdens de geboorteaangifte, of erkenning na de geboorteaangifte.

 

Wat krijg je mee?

Bij de aangifte krijg je volgende documenten:

  • een geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen in het kader van de kinderbijslagwetgeving. Dit document wordt slechts één keer afgeleverd en is bestemd voor je werkgever.
  • een bewijs om de zwangerschaps- en of rustvergoeding in het kader van de Ziekte en Invaliditeitsverzekering te ontvangen. Dit document wordt één keer afgeleverd en dient aan jouw mutualiteit bezorgd te worden.
  • zes uittreksels uit de geboorteakte bestemd voor sociale aangelegenheden, enz....
  • een formulier voor de verplichte inenting van je kind tegen kinderverlamming (poliomyelitis). Dit formulier wordt door de dokter ingevuld bij elke polio-inenting.

 

Kosten

gratis