Inkomenscompensatievergoeding aanvragen

Omschrijving

De Federale Overheid wil met deze vergoeding een inkomenscompensatie voorzien voor zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder door openbare werken.

Het Agentschap Ondernemen verzorgt het beheer van de inkomenscompensatievergoeding.

Voorwaarden

De inrichting waarin je werkt en die hinder ondervindt moet:

  • minder dan 10 werknemers tellen;
  • de jaaromzet en het jaarlijkse balanstotaal mogen de 2 miljoen euro niet overschrijden;
  • jouw voornaamste activiteit strekt tot de rechtstreekse verkoop van producten of het verlenen van diensten aan gebruikers of kleine gebruikers, waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is dat in normale omstandigheden plaatsvindt in een bebouwde inrichting.

Je mag geen andere beroepsinkomsten hebben dan de inkomsten uit de werkzaamheden in de inrichting die hinder van de werken ondervindt.

Om recht te hebben op de inkomenscompensatievergoeding dien je jouw zaak te sluiten en jouw activiteiten tijdelijk stop te zetten.

Een zaak wordt als gehinderde zaak gezien als er aan minstens één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • geen enkele van de reglementair aangelegde openbare parkeerplaatsen van de straat waarin de inrichting is gelegen, kan benut worden;
  • geen enkele reglementair aangelegde openbare parkeerplaats binnen een straal van 100 meter rond de enige toegang tot de inrichting kan benut worden;
  • een toegangsweg tot de inrichting wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer in één of twee richtingen;
  • de toegang voor voetgangers tot de inrichting is onmogelijk.

De hinder moet tot gevolg hebben dat het openhouden van jouw gehinderde inrichting nutteloos is vanuit operationeel oogpunt tijdens een periode van minstens 7 achtereenvolgende kalenderdagen. Je dient jouw zaak met andere woorden te sluiten.

Aanvraag

Voor het aanvraagformulier, het verdere verloop of meer info, kan je terecht op de site van Agentschap Ondernemen

Bedrag van de premie

De vergoeding bedraagt € 76,30 (in 2015) per kalenderdag dat jouw zaak volledig gesloten is. De vergoeding is pas verschuldigd vanaf de achtste kalenderdag volgend op de sluiting van jouw zaak.

Extra informatie

Als je verlenging wenst te krijgen van de periode, dien je jouw aanvraag ten laatste 10 dagen voor het verstrijken van de termijn aan het Participatiefonds te bezorgen.

Meer informatie over de inkomenscompensatievergoeding vind je op de website van het Participatiefonds.