Klaspas aanvragen

In de bibliotheek kunnen leerkrachten terecht voor een klaspasje.

Met deze klaspas kan je als leerkracht of als stagiair 40 kinder- en jeugdboeken ontlenen die enkel in klasverband worden gebruikt.

De uitleentermijn bedraagt 4 weken, er is mogelijkheid tot 2 keer 2 weken verlenging.

Voorwaarden

Een klaspas wordt afgeleverd bij het voorleggen van een lerarenkaart of een attest van de directie.

Elk schooljaar wordt gevraagd een nieuwe lerarenkaart of een nieuw attest voor te leggen.

Kosten

De aanmaak van een klaspas is gratis voor leden van de bibliotheek.

Wat moet je meenemen?

Je lerarenkaart of een attest van de directie.

Extra informatie

Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen met Eva Vanackere:

T.: 056 62 13 72 E-mail: eva.vanackere@waregem.be