Omgevingsvergunning aanvragen

Om een bedrijf op te starten, uit te breiden of verder te kunnen runnen is vaak een omgevingsvergunning nodig.

De Vlaremwetgeving (of milieuwetgeving) bepaalt welke vergunning je bedrijf nodig heeft en aan welke normen de exploitatie van je bedrijf zich moet houden. Zo worden strenge beperkingen opgelegd in het kader van luchtvervuiling, lichtvervuiling en geluidsoverlast.

De indelingslijst van Vlarem bepaalt tot welke klasse (1,2 of 3) je bedrijf behoort. De indelingslijst en de wetgeving hieromtrent kan je raadplegen op de website van de Vlaamse overheid. 

Informeer steeds vooraf bij de dienst omgeving aan welke wetgeving je moet voldoen en welke vergunningen vereist zijn.