Parkeerkaart voor personen met een handicap - aanvraag

Deze parkeerkaart geeft recht op:

 • parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden aan personen met een handicap
 • onbeperkt parkeren in de blauwe zone
 • onbeperkt en gratis parkeren in de zone betalend parkeren in het stadscentrum, behalve
  • wel gratis, niet onbeperkt: de shop&go-plaatsen. Daar blijft het beperkt tot 30 minuten parkeren.
  • niet gratis, wel onbeperkt: de ondergrondse parkings. Die zijn betalend voor iedereen. Het eerste uur is wel steeds gratis!
Voorwaarden

Personen met een handicap die :

 • een blijvende handicap vertonen van ten minste 80 % of
 • ten minste 12 punten behalen voor de integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of
 • 2 punten of meer scoren in de rubriek verplaatsingsmogelijkheden of
 • Een blijvende handicap vertonen die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en tenminste 50 % bedraagt of
 • Een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen of
 • Als burgerlijk of militair oorlogsslachtoffer een oorlogsinvaliditeit vertonen van tenminste 50 %.

Personen die niet over één van de hogervermelde attesten beschikken, kunnen toch een parkeerkaart aanvragen maar dienen een controleonderzoek te ondergaan bij de FOD Sociale Zekerheid.

Kosten

gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart van de persoon voor wie de parkeerkaart bestemd is.

Extra informatie

Een parkeerkaart voor personen met een handicap is strikt persoonlijk en kan nooit door een andere bestuurder gebruikt worden.

Stap 1:

Zich aanmelden bij de dienst Sociale Zaken

Stap 2:

De aanvraag wordt elektronisch ingediend en doorgestuurd door de dienst Sociale Zaken naar de FOD Sociale Zekerheid.
De dokter krijgt de formulieren doorgestuurd, moet deze invullen en terugsturen naar de FOD Sociale Zekerheid.

Stap 3:

Afhandeling van het dossier

Bij toekenning van een parkeerkaart ontvangt u de kaart automatisch thuis in de bus.