Parkeren bezwaar indienen

Als je niet akkoord bent met je parkeerboete (naheffing), dan kan je een bezwaar indienen. Dit doe je steeds:

  • ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 2 in 8790 Waregem
  • schriftelijk (brief of mail)
  • gemotiveerd (over welke boete het gaat, waarom je niet akkoord gaat,...)
  • compleet (met de datum van je brief, met het volledige adres van wie de boete kreeg, met een copie/scan van je parkeerticket,...)
  • ondertekend door de eiser
  • binnen een periode van 3 maanden vanaf de derde werkdag na de verzenddatum van de boete

Vermeld in je bezwaar of je al dan niet gehoord wil worden op een hoorzitting.

 

Niet akkoord met de uitspraak?

Binnen 3 maanden na kennisgeving van de beslissing kan je een beroepsprocedure instellen bij de

Rechtbank van eerste aanleg
Kazernevest 3
8000 Brugge
050 47 30 00

De griffies zijn open van 8.30u. tot 12.30u. en van 13.30u. tot 16.00u.

 

Kosten

gratis