Reclame langs openbare weg aanvragen

Indien je een firma hebt, dan wil je dit uiteraard ook kenbaar maken aan de onmiddellijke omgeving. Meestal gebeurt dit dan via reclames, lichtreclames of opschriften aan of rond je bedrijf.

Dit kan je echter niet zomaar doen; een vergunning hiervoor is nodig.

Voorwaarden

Opgelet: in sommige gevallen zal ook een bouwvergunning vereist zijn!

Kosten

De aanvraag op zich is kostenloos