Stedelijke verbeteringspremie

De stad Waregem geeft een aanvullende verbeteringspremie aan de natuurlijke personen die op het grondgebied van de stad een premie van de Vlaamse overheid hebben verkregen voor het renoveren, verbeteren of aanpassen van een bestaande woning.

Het bedrag van de premie bedraagt 375 euro, te verhogen met 250 euro per kind ten laste. Elke inwonende persoon met een handicap van meer dan 66% wordt eveneens als kind ten laste beschouwd. Het premiesupplement wordt toegekend volgens het aantal kinderen ten laste op datum van de uitbetaling van de premie door de Vlaamse overheid.

Aanvragen

De aanvraagformulieren voor deze premie zijn te verkrijgen op de dienst stedenbouw of kan je hier downloaden.

De aanvraag moet ingediend worden binnen het jaar na toekenning van de premie door de Vlaamse overheid.

 

Voorwaarden

  • de premie van de Vlaamse overheid moet definitief uitbetaald zijn;
  • de woning moet door de aanvrager bewoond zijn;
  • geen cumulatie mogelijk met andere stedelijke huisvestingspremies.