Tombola/loterij aanvragen

De vergunning voor om een loterij te organiseren vraag je schriftelijk aan bij het College van Burgemeester en Schepenen met het aanvraagformulier.

In de aanvraag worden volgende gegevens vermeld:

  • naam, voornaam en adres van de inrichter (of naam en zetel van de instelling of van het comité door wie de loterij/tombola wordt ingericht)
  • indien de aanvraag door een rechtspersoonlijkheid wordt aangevraagd: naam, voonaam en adres van de persoon die strafrechterlijk verantwoordelijk wordt gesteld voor de goede gang van de tombola
  • doel van de loterij/tombola
  • plaats en datum van de trekking
  • prijs per lot
  • aantal loten
  • waarde van de hoofdprijs
  • raming van inkomsten en uitgaven
  • lokaal waar en datum tot wanneer de prijzen kunnen afgehaald worden

Er moet geen vergunning worden aangevraagd als de tombola in familiekring of vriendenkring wordt georganiseerd.

 

 

 

Voorwaarden

De volledige opbrengst van de loterij moet besteed worden aan liefdadigheidswerken en werken tot aanmoediging van wetenschap, kunst, nijverheid en handel of initiatieven van algemeen/openbaar nut.

 

Wat moet je meenemen?