WAR-TAAL - voor wie Nederlands wil leren

De lokale taal leren is een eerste belangrijke stap om je thuis te voelen in je nieuwe stad. Je hebt taal nodig in het dagelijks leven. Het helpt je bij het vinden van werk. Of als je wil studeren. Of in je vrije tijd. Taal brengt mensen samen.

WARegems netwerk voor het bevorderen van de Nederlandse TAAL

 

Agentschap Integratie en Inburgering

Als je Nederlands wil leren, ga je eerst langs bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Samen met de consulent zoek je naar een geschikte cursus NT2 (= Nederlands als tweede taal). In een gesprek vraagt de consulent naar je scholingsgraad, je leerbehoeften, de praktische mogelijkheden enzovoort. Indien nodig, wordt er een test afgenomen.
Meer info: klik hier  voor de data waarop het Agentschap in Waregem is.

Taal-cursussen NT2 voor volwassenen

Het stadsbestuur promoot Nederlandse taallessen in samenwerking met Het Huis van het Nederlands, Onthaalbureau Inburgering, Centrum voor Basiseducatie Open School, CVO Miras, CVO Vlaamse Ardennen, VDAB en OCMW. In Waregem kan je in verschillende sholen een cursus Nederlands volgen. Meer info:  klik hier voor de folder met het NT2-aanbod in Waregem.

Taal-stage NT2 voor volwassenen

- Volg je een cursus Nederlands in het Centrum voor Basiseducatie Open School? Dan kan je een taalstage doen. Tijdens de taalstage leer je Nederlands gebruiken in een gewone situatie, buiten de school.  Vraag informatie bij je lesgever.

- Heb je niveau 2.2 behaald bij CVO? Dan is een taalstage iets voor jou. Tijdens de taalstage kan je je Nederlands verder oefenen, perfectioneren en werkervaring opdoen, waardoor je kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Het accent ligt op het uitvoeren van administratieve taken.  Meer info: Huis van het Nederlands 0478 80 43 92 - kortrijk@hvn-wvl.be 

Nederlands oefenen voor volwassenen

Elke week komen vrouwen samen in de stedelijke academie van Waregem. Ze praten over thema's uit het dagelijkse leven.
Er zijn 2 oefengroepen :
- voor beginners op dinsdag van 13.30u. tot 15.30u.
- voor meer gevorderden op donderdag van 13.30u. tot 15.30u.

Vanaf januari 2018 start een extra praatgroep die begeleid wordt door 2 mannen. Deze gaat door in de stedelijke basisschool Guido Gezelle (ingang via poort Zuiderlaan) op dinsdag van 17.30u. tot 19.00u.
De oefengroepen gaan door van oktober tot eind mei (niet in de schoolvakanties).

Meer info vind je  hier.

Oefenkans Nederlands voor kinderen

Elk kind uit het basisonderwijs krijgt de Kidsgids. Dit is een gids met het vakantieaanbod in Waregem. De stad wil inzetten op participatie van anderstalige kinderen aan het bestaande vrijetijdsaanbod in de vakanties. Daarom werd een handleiding gemaakt om de Kidsgids beter te kunnen begrijpen. Deze handleiding werd vertaald in de 3 meest gevraagde talen in Waregem: Pools, Russisch en Arabisch.

Taal-o-theek bibliotheek Waregem

Wil je nog extra oefenen? De medewerkers van de bibliotheken helpen je graag verder.
- Krant Wablieft: het nieuws in duidelijke taal (in de leeszaal)
- aanbod boeken in eenvoudige taal (uitlenen)
- aanbod cursussen Nederlands (uitlenen)
- aanbod CD met Nederlandse luisterliedjes / liedjes voor wie Nederlands leert (uitlenen)
- Infowijzer 'Nederlands leren: basis' klik hier
- Infowijzer 'Kennismaken met het Nederlands' klik hier
- rondleiding in de bibliotheek

Zelfstudie en oefenkansen Nederlands

www.nedbox.be : NedBox - oefen je Nederlands online
www.nederlandsoefenen.be : waar en hoe kan je je Nederlands oefenen (per provincie)

Materialenbank voor het basisonderwijs

Het Agentschap Integratie en Inburgering Regio West-Vlaanderen heeft een uitgebreide materialenbank 'Nederlands als 2de taal'. Leerkrachten en vrijwilligers kunnen dit materiaal ontlenen. Ze worden ook methodisch en didactisch ondersteund.

Meer info:
- kleuteronderwijs: klik hier
- lager onderwijs: klik hier
- secundair onderwijs: klik hier

Overal Taal

Heb je al eens contact gezocht met iemand die een andere taal spreekt? Niet zo vanzelfsprekend… Als je niet dezelfde taal spreekt, wordt het moeilijker om je gevoelens, gedachten en ideeën te delen. Dankzij taal begrijpen we elkaar beter en kunnen we beter met elkaar samenleven. Maar een taal leren is niet altijd gemakkelijk. Het Huis van het Nederlands helpt hierbij. Om hun tienjarig bestaan te vieren, maakten zij de expo Overal Taal, die je hier nu ook digitaal kan bezoeken.  Zie website Overal Taal