Woningonderzoek aanvragen

Iedere huurder kan bij het stadsbestuur een aanvraag voor een woningonderzoek indienen als hij of zij klachten heeft omtrent de slechte woonsituatie van de huurwoning.

De aanvraag moet een duidelijke motivering omvatten in welke opzichten de woning niet meer beantwoordt aan de kwalitatieve normen waaraan een woning moet voldoen. Deze motivering kan gestaafd worden met een aantal foto's van de gebreken.

De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren en dient gericht te worden aan de burgemeester van de stad Waregem.

Extra informatie

Voor verdere inlichtingen of vragen over het woningonderzoek, kan je terecht bij de dienst stedenbouw of op de website van het Agentschap Wonen-Vlaanderen.