Samenleving

Samenleving of 'samen leven', het is slechts een kleine nuance.

Samen leven doe je met iedereen, dat is een basisregel die wij in Waregem altijd hanteren. Samen leven betekent immers ook dat iedereen op gelijke voet leeft met een ander. Oud of jong, Belg of allochtoon, eender welke godsdienst, enzoverder... Iedereen heeft gelijke rechten.

Door engagement van de overheid en van vrijwilligers krijgt iedereen ook die gelijke kansen.

Of het nu om jeugd, senioren (plussers in Waregem!), vreemdelingen of de derde wereld gaat, voor iedereen is er in onze stad een uitgewerkt aanbod van diensten, dienstverlening en mogelijkheden om zich ten volle te ontplooien.