Stuurgroep Waregem wordt Gezonder

Waregem wordt Gezonder is gegroeid uit de oorspronkelijke werkgroep kankerpreventie. In de loop van de jaren is de stuurgroep uitgebreid tot actoren die op de een of ander manier een bijdrage leveren aan gezondheidsbevordering en/of ziektepreventie, in de meest ruime zin van het woord.

De doelstellingen zijn (doelstellingen vertrekken vanuit de gezondheidsdefinitie) :

1. werken rond gezondheid (gezondheidsdefinitie) : we werken mee aan het realiseren van de gezondheidsdoelstellingen, aangevuld met eigen, lokale accenten.

2. coördineren van activiteiten in Waregem in dat verband (netwerking)

3. advies geven aan het stadsbestuur

4. zelf initiatieven aangeven en eventueel uitwerken

 

De stuurgroep Waregem wordt gezonder vergadert 4 à 5 keer per jaar. Daarnaast zijn er nog een aantal ad-hoc werkgroepen rond bepaalde thema's : werkgroep middelenpreventie, veilig zonnen, beweging op verwijzing, project borstkanker, geestelijke gezondheid,...

 

Meer info : 056 62 97 38