Naar het vaccinatiecentrum

 • aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap, voor auto’s en voor fietsen.
 • Wie geen eigen vervoer heeft en het openbaar vervoer niet kan gebruiken, kan vervoer aanvragen bij de MinderMobielenCentrale. Enkel voor wie zich niet kan of mag verplaatsen is thuisvaccinatie een mogelijkheid.
 • Tussen de openbare weg, de parking en het vaccinatiecentrum zijn er geen drempels of andere traptreden.
 • De toegangspaden zijn minstens 150 cm breed.

In het vaccinatiecentrum – uitrusting

 • Extra rolstoelen voor bezoekers beschikbaar in de inkomhal.
 • Deuropeningen zijn minstens 90 cm breed voor een makkelijke doorgang.
 • Signalisatie is extra leesbaar en herkenbaar.

In het vaccinatiecentrum – extra hulp

 • Het is altijd toegelaten om een persoonlijke begeleider of assistentiehond mee te nemen tijdens het vaccinatieproces.
 • Doven of slechthorenden zonder hoorapparaat: tablet met doventolk-app voorzien. Vraag ernaar bij de steward aan de ingang. Eén balie heeft ook een luidspreker voor slechthorenden zonder hoorapparaat.
 • Anderstalige personen: tablet met een vertaal-app en spraakherkenning voorzien. Vraag ernaar bij de steward aan de ingang.

 • Stewards en medewerkers zijn beschikbaar voor extra informatie en hulp.  Het volstaat om bij aankomst te melden aan de steward aan de inkom dat je extra hulp nodig hebt.

Filmpjes op vaccinatie.waregem.be