Wanneer vaccineren?

Intussen kreeg elke inwoner van 5 jaar of ouder de kans om zich te laten vaccineren en eventueel een boosterprik te krijgen.  Wil je je alsnog laten vaccineren of stelde je je booster uit? Neem dan contact op met het callcenter om een afspraak voor jouw vaccinatie vast te leggen.

 Wanneer er beslist wordt om bepaalde doelgroepen een extra boosterprik te geven, zullen deze mensen via het gekende systeem uitgenodigd worden. Dat zal gebeuren via een brief en eventueel via mail als het adres gekend is.  Op de uitnodiging zal duidelijk vermeld staan waar de vaccinatie zal plaatsvinden.

Volgende vaccinatiemomenten zijn momenteel ingepland in de huisartsenwachtpost.

  • Dinsdag 14 juni: 17.00u. – 18.00u.
  • Dinsdag 28 juni: 17.00u. – 18.00u.
  • Dinsdag 12 juli: 17.00u. – 18.00u.
  • Donderdag 4 augustus: 17.00u. – 18.00u.
  • Woensdag 17 augustus: 17.00u. – 18.00u.