Vreemdelingen en werk

Indien je als buitenlander in België wil werken, dan heb je hiervoor meestal een arbeidsvergunning nodig.

1. Werken in loondienst: arbeidskaart

Je kan als buitenlands werknemer in België arbeid in loondienst doen indien je over een arbeidskaart beschikt. Je vraagt deze aan op de dienst bevolking in het stadhuis. Deze aanvraag is gratis.

Mogelijkheden voor aanvraag
  online: leg zelf je afspraak vast
  telefoneer naar de dienst bevolking
  ter plaatse: maak een afspraak aan balie stadswinkel

Je hebt GEEN arbeidskaart nodig indien je:

 • afkomstig bent uit een EU-land
 • echtgeno(o)t(e) bent van een Belgische of EER-onderdaan
 • in het bezit bent van een identiteitskaart voor vreemdelingen
 • een erkend politiek vluchteling bent
 • geregulariseerd werd tot een verblijf van onbeperkte duur
 • voor een onbeperkte verblijfsduur werd toegelaten

Er bestaan drie types van arbeidskaarten:

 • arbeidskaart A: ja mag elk beroep in loondienst uitoefenen bij om het even welke werkgever, voor onbeperkte duur.
 • arbeidskaart B: je mag maximum 12 maanden voor één bepaalde werkgever die hiervoor een arbeidsvergunning heeft bekomen.
 • arbeidskaart C: je mag elk beroep in loondienst uitoefenen bij om het even welke werkgever. De toelating geldt voor een bepaalde duur en kan eventueel hernieuwd worden.

 Wat moet je meebrengen?

 • bij de aanvraag van de arbeidskaart:  de verblijfsvergunning
 • bij het afhalen van de arbeidskaart: 1 recente pasfoto

2. Zelfstandige activiteit: beroepskaart en kruispuntbank

 • Niet-EER-burgers die in België een zelfstandige activiteit willen uitoefenen, moeten over een beroepskaart beschikken.
 • Een burger van de EER heeft geen beroepskaart nodig om een zelfstandige activiteit uit te oefenen.
 • EU-onderdanen moeten een volledig uittreksel van de kruispuntbank voorleggen om in België een zelfstandige activiteit uit te oefenen.

Aanvraag beroepskaart

Voor de beroepskaart dien je je te wenden tot een erkend ondernemersloket. In Waregem kan dat via Liantis.