Cultuurdienst

banner_cultuurdienst.jpg

Hou je van cultuur en wil je weten wat er in de stad te beleven valt op dat vlak? Zoek je een culturele uitlaatklep? Of ben je op zoek naar kunstenaars of culturele verenigingen? Niemand in Waregem hoeft op zijn culturele honger te blijven zitten. Bij de cultuurdienst ben je aan het juiste adres.

De stedelijke cultuurdienst coördineert het culturele gebeuren in Waregem. Samen met de verschillende diensten, instellingen en partners die met cultuur bezig zijn,stippelt de cultuurdienst de culturele visie van onze stad verder uit. De beleidslijnen voor cultuur worden geïntegreerd in het strategisch meerjarenplan van de stad dat om de zes jaar wordt opgemaakt. Dit plan is een belangrijk instrument om samen met alle betrokkenen het cultuurbeleid systematisch te evalueren en te concretiseren in actieplannen.

Cultuur, een breed begrip

De cultuurdienst gaat uit van een brede definitie van ‘cultuur’. Tal van inwoners en verenigingen zijn op één of andere manier actief met ‘cultuur’ bezig, als amateurkunstenaar of in een culturele vereniging. De cultuurdienst organiseert en coördineert projecten waarin deze cultuurmakers- en beoefenaars zich kunnen tonen, zoals de Week van de Amateurkunsten, de CultuurSportMarkt, het literair evenement WinterWoordenNacht, een kinderkunstenfestival, ... Op die manier willen we allerlei vormen van kunst en cultuur stimuleren en verspreiden over heel Waregem.

De cultuurdienst vertrekt niet vanuit een vaststaand programma of een eigen infrastructuur. Er wordt bewust ruimte vrijgehouden voor nieuwe projectideeën en samenwerkingsverbanden met allerlei partners, van grotere cultuurhuizen tot kleine cultuurverenigingen. Een platform bieden aan trappelend cultureel talent: kunstenaars, muzikanten, theatermakers en andere artiesten, cultuurverenigingen en collectieven en samen interessante projecten creëren. Dat is wat de cultuurdienst voor het Waregemse culturele leven wil betekenen. Dat en nog veel meer! Heb je originele ideeën of grensverleggende plannen, laat het ons weten.

Aanspreekpunt

De cultuurdienst wil een aanspreekpunt zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in cultuur en daarover meer informatie wil. Je kan er terecht voor de culturele agenda en via de maandelijkse e-nieuwsbrief blijf je op de hoogte van culturele uit-tips in Waregem.

Ben je zelf actief bezig met cultuur?

(Amateur)kunstenaars, getalenteerde liefhebbers van beeldende kunst, film, fotografie, theater, dans, literatuur, ... neem contact met ons op en we bekijken samen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Heb je als culturele organisatie vragen over subsidies, de organisatie van een evenement, ... we helpen je graag verder. Of zoek je een ruimte voor een vergadering, repetitie, voorstelling of concert? De cultuurdienst bezorgt je graag meer informatie over de beschikbare stedelijke infrastructuur.