Centrumpromotie door commercieel strategisch plan

Waregem heeft sinds eind november 2017 een commercieel strategisch plan. Dat is een belangrijk hulpmiddel bij de opmaak van een gemeentelijk lokaal handelsbeleid. Het geeft inzicht in de situatie zoals ze nu is en de mogelijke evolutie van de detailhandel in Waregem en deelgemeenten. Je vind er ook de gewenste situatie voor de toekomst én de acties die daarvoor kunnen ondernomen worden.

Het is een beleidsdocument geworden dat zal helpen om de detailhandelsvisie van de stad verder vorm te geven in de komende maanden en jaren. Een dergelijk plan kan bijvoorbeeld de basis zijn voor de beoordeling van het aanvragen van nieuwe handelszaken. Het vereenvoudigt dus de besluitvorming. Het is geen eenmalig document, maar wel een continu proces van waaruit een aantal concrete acties zullen worden uitgewerkt.

OPMAAK PLAN

Autonoom gemeentebedrijf WAGSO schreef een opdracht uit voor de opmaak van een dergelijk commercieel strategisch plan voor het volledige grondgebied van de stad Waregem. De firma Indro BVBA werd hiervoor aangesteld. Het plan werd opgemaakt op basis van het document “Strategisch commercieel plan- leidraad voor lokale besturen” van het Agentschap Ondernemen (Vlaanderen in Actie pact 2020). De raad van bestuur van WAGSO keurde het op 28 november 2017 goed.

MEER WETEN

Download het volledige plan: Commercieel strategisch plan Waregem 2017-2018 (pdf)