Eenmalige energiepremie 2022/2023

Naar aanleiding van de energiecrisis wil het stadsbestuur haar inwoners die het financieel moeilijk hebben een duwtje in de rug geven. Daarom komt er vanaf 16 november een eenmalige en tijdelijke energietoelage van 200 euro voor huishoudens die aan enkele voorwaarden voldoen.

 

De huidige energiecrisis is ongezien en noopt het stadsbestuur tot bijkomende maatregelen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde op 8 november 2022 het reglement goed van een eenmalige energietoelage. Die toelage van 200 euro komt er om de energiefactuur te verlichten van inwoners die het financieel moeilijk hebben.

Waregemse huishoudens hebben recht op dit duwtje in de rug als ze voldoen aan enkele voorwaarden:

  • Officiële verblijfplaats (domicilie) is in Waregem.
  • Geen recht hebben op sociaal tarief voor gas en elektriciteit.
  • Niet meer dan één onroerende eigendom hebben.
  • Een gezamenlijk belastbaar inkomen hebben dat niet hoger is dan de inkomensgrens voor het recht op verhoogde tegemoetkoming gezondheidszorgen, verhoogd met 10% (= 22 321,84 euro) + 3756,71 euro per persoon ten laste of samenwonende partner.

 Je kon de eenmalige toelage aanvragen tot eind februari 2023.
 

Heb je verdere vragen? 

 energiepremie@welzijn.waregem.be
 
056 62 98 56 (bereikbaar van 9.00u. tot 12.00u.)