Welzijnshuis Waregem

Welzijnshuis waregem

Agenda Raadzitting OCMW

nov
26

De voorzitter verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn van de stad Waregem voor de eerste maal in zitting te vergaderen in de vergaderzaal 5e verdieping van De Meers op:

Maandag 26 november 2018 om 18.15u.

Agenda:

openbare zitting

 1. mededelingen
 2. OCMW Waregem: Goedkeuren budgetwijziging 2018
 3. kennisname goedkeuring project "Waregem-Anzegem tegen gezinsarmoede" door de POD Maatschappelijke Integratie en vacantverklaring functie brugfiguur
 4. goedkeuren beheersovereenkomst stad-OCMW
 5. opdracht voor het leveren van onderhoudsmaterialen voor wzc De Meers - gunning
 6. opdracht voor het leveren van orale en enterale voeding voor wzc De Meers - gunning
 7. opdracht voor het leveren van twee gesloten onderhoudskarren voor wzc De Meers - goedkeuring principe + gunning
 8. vragen
 9. goedkeuren verslag vorige zitting

  geheime zitting

 10. aktename algemeen deelverslag: bijzonder comité ouderenzorg 2 oktober 2018
 11. aktename algemeen deel verslag: bijzonder comité sociale dienst 9 oktober 2018
 12. goedkeuren punten personeel

(get.) Guido De Langhe

algemeen directeur

(get.) Joost Kerkhove

voorzitter

Zie ook

Created at: 16/11/2018