Welzijnshuis Waregem

Welzijnshuis waregem

Agenda Raadzitting OCMW

aug
17

De voorzitter verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn van de stad Waregem voor de eerste maal in zitting te vergaderen in de vergaderzaal 5e verdieping van De Meers op:

Vrijdag 17 augustus 2018 om 17u.

Agenda:

Openbare zitting

 1. mededelingen
 2. advies oprichting lokaal dienstencentrum door vzw Curando O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede
 3. deelname aan projectoproep gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden
 4. Aanslagbiljet onroerende voorheffing Servicflats ‘De Coorenblomme’: aanstellen raadsman
 5. eindafrekening aanpassingswerken onthaal i.f.v.  nieuwe welzijnswinkel en omvorming Ierse berm tot DC
 6. opdracht voor het leveren en plaatsen van wifi-apparatuur in het woonzorgcentrum De Meers: gunning
 7. opdracht voor het leveren van personenalarmen: gunning
 8. opstart homelessteam Waregem
 9. vragen
 10. goedkeuren verslag vorige zitting

  geheime zitting

 11. aktename algemeen deelverslag: bijzonder comité ouderenzorg 5 juni 2018
 12. aktename algemeen deel verslag: bijzonder comité sociale dienst 12 juli 2018

(get.) Guido De Langhe

algemeen directeur

(get.) Joost Kerkhove

voorzitter

Zie ook

Created at: 08/08/2018