Inspringtheater 'Alleen of toch niet?'

Gepubliceerd op dinsdag 19 september 2023
07 november 2023
Theater repetitie

Inspringtheater 'Alleen of toch niet?'

Eerstelijnszone regio Waregem presenteert het eerstelijnsforum: Inspringtheater ‘Alleen of toch niet?’

Alleenstaanden botsen op obstakels in onze samenleving. Vooral op financieel en sociaal vlak,. ‘Alleen of toch niet?’ is een initiatief van burgers en verschillende organisaties, vroeg alleenstaanden naar concrete ervaringen. Die dienden als inspiratie voor het theaterstuk ‘Alleen of toch niet’. De acteurs zijn ervaringsdeskundigen. Het publiek wordt actief betrokken bij het toneel. De toeschouwers kunnen inspringen om oplossingen voor problemen van alleenstaanden aan te reiken.

‘Alleen of toch niet’ gaat over de moeilijkheden die alleenstaanden ervaren tijdens verschillende levensfasen. Onder meer wonen, werk, vrije tijd, familie en gezondheid komen daarbij aan bod. Deze voorstelling bestaat uit een vijftal korte scènes. Elke scène wordt twee keer gespeeld. De tweede keer kan een toeschouwer ‘stop’ roepen, een speler vervangen en de situatie proberen te veranderen.

   dinsdag 7 november
  ontvangst vanaf 19.00u.
    gratis

  LDC Gaverpeirdje, zaal Ierse Berm, Schakelstraat 43, 8790 Waregem. Ingang aan overkant van de tennisvelden
  meer info en inschrijvingen: Eerstelijnsforum ELZ regio Waregem | Eerstelijnszones

Iedereen is welkom: alleenstaanden, koppels, professionals die in aanraking komen met het thema…