Eenmalige energietoelage

Dit is een eenmalige toelage ten bedrage van 200 euro omwille van de energiecrisis.

Voorwaarden
  • Geen recht hebben op sociaal tarief voor gas en elektriciteit
  • Je mag maximum 1 onroerende eigendom hebben
  • Het gezamenlijk inkomen is niet meer dan 22.321,84 euro + 3.756,71 euro per persoon ten laste

De premie kan vanaf woensdag 16 november hier online aangevraagd worden. De aanvraag moet gebeuren voor eind februari 2023.

Wat heb je nodig?

  • Jouw belastingbrief inkomstenjaar 2020 aanslagjaar 2021
  • Jaarafrekeningsfactuur van gas en/of elektriciteit van 2021 of 2022
  • Rekeningnummer voor uitbetaling

Heb je problemen met het invullen van het formulier of verdere vragen? 
 energiepremie@welzijn.waregem.be of 056 62 98 56 (enkel in de voormiddag)