Nederlands leren

De dienst Nederlands leren heeft als opdracht om anderstalige volwassenen die in Vlaanderen Nederlands willen leren, de weg te wijzen naar de gepaste vorming. De dienst organiseert zelf geen cursussen, maar werkt samen met Nederlands als tweede taal (NT2), de VDAB en Inburgering. De dienst staat in voor de coördinatie van de intake, de testing en de oriëntering naar het meest gepaste vormingsaanbod.

Kosten

Deze dienst is gratis.