Parkeerkaart aanvragen

Met een parkeerkaart voor personen met een beperking kan je parkeren op voorbehouden plaatsen. Je kan ook onbeperkt parkeren in de blauwe zone en overal gratis in de zone betalend parkeren in het stadscentrum*. Dat kan zowel als chauffeur of als passagier (de kaart mag enkel gebruikt worden wanneer de persoon met een handicap aanwezig is bij de verplaatsing). Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart.

* Dit geldt niet voor de Shop & Go-plaatsen. 

Voorwaarden

Je hebt recht op een parkeerkaart als:

  • Je een blijvende invaliditeit hebt van 50% of meer (voor invaliditeit van de benen) of 80% of meer (voor andere invaliditeit)
  • Je oorlogsinvalide bent (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer
  • Je volledig verlamd bent aan de armen of beide armen werden geamputeerd
  • Je gezondheidstoestand, je zelfredzaamheid of je mobiliteit vermindert.
Kosten

Deze dienst is gratis.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart van de persoon voor wie de parkeerkaart is.
Extra informatie

Personen die niet over één van bovenstaande attesten beschikken, kunnen toch een parkeerkaart aanvragen maar er moet een controleonderzoek gebeuren bij de FOD Sociale Zekerheid.