Rustpensioen voor werknemers - aanvraag

Pensioen is een vorm van inkomen voor als je niet meer kan werken door een hoge leeftijd. Rustpensioen als werknemer kan je krijgen als je werknemer was gedurende je loopbaan.

Voorwaarden
  • Je hebt de pensioenleeftijd van 65 jaar. (Vervroegd pensioen : vanaf 60 jaar indien je een voldoende lange loopbaan hebt en als je geen brugpensioen hebt)
  • Je was werknemer in België of je hebt in het buitenland gewerkt voor een Belgische werkgever.

 

Kosten

Deze dienst is gratis.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart + pincode
  • Gegevens loopbaan