Vlaamse energielening

Door de Vlaamse energielening kan je werken aan je woning uitvoeren die je energie besparen. Voorbeelden: plaatsen van isolatie, hoogrendementsglas, nieuwe stookketel … .

De lening is renteloos. Dit betekent dat je geen intrest moet betalen.
Je kan maximaal 15 000 euro lenen. Je betaalt het bedrag terug op 10 jaar tijd.

Voorwaarden
  • Personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (de code op het klevertje van het ziekenfonds eindigt op 1)
  • Gezinnen met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 20 764 euro verhoogd met 3844 euro per persoon ten laste (zie laatste aanslagbiljet)
  • Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen
  • Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen
  • Beschermde afnemers
  • Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 32 980 euro verhoogd met 1720 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

Personen die tot deze doelgroep van de energielening behoren, komen in aanmerking voor extra begeleiding doorheen het hele proces via een  renovatiecoach.

Zo kan er onder andere hulp geboden worden bij het bepalen van de meest geschikte energiebesparende maatregel, het aanvragen van prijsoffertes, het kiezen van een aannemer, het opvolgen van de werken en het aanvragen van premies en subsidies.

Voor meer info kan er steeds telefonisch contact opgenomen worden of via e-mail.
Voor het indienen van een aanvraag kan je een afspraak maken bij onze dienst energie.

Kosten

Deze dienst is gratis.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart 
  • Laatste aanslagbiljet personenbelastingen
  • Attest leefloon
  • Attest invaliditeit FOD Sociale Zekerheid