Werken in park Baron Casier

Gepubliceerd op Maandag 14 november 2022
14 november 202214 november 2023
legende

Het Agentschap Onroerend Erfgoed kende het stadsbestuur een Vlaamse erfgoedpremie van 150 000 euro toe voor de renovatiewerken in park Baron Casier. Tijdens die werken krijgt de vijver in het stadspark een flinke opknapbeurt.

Onder meer de oevers van de vijvers zijn op verschillende plaatsen aan herstel toe. Om dat te kunnen uitvoeren, is het nodig om de vijver droog te zetten. Het stadsbestuur zal van die gelegenheid gebruik maken om eveneens de vijver te ruimen en het slib af te voeren. Daarnaast krijgt het eiland een opwaardering en een meer natuurvriendelijke inrichting met respect voor de erfgoedwaarden en de aanplant van nieuwe bomen.

Behouden van de historische waarde

Sinds 2003 is park Baron Casier - het landhuis, de bijgebouwen, het hek en de Onze-Lieve-Vrouwkapel - beschermd onroerend erfgoed. Het park kreeg die titel vanwege de historische architectuur en historische waarde. De erfgoedpremie werd toegekend omdat de werken geen afbreuk doen aan de bescherming van het onroerend goed. Bovendien zorgen ze voor de instandhouding van de historische waarde van het park en in het bijzonder de vijver met de eilanden.

Eerder al subsidie voor herstel van brugjes

Eind maart 2022 kreeg de stad ook al een Vlaamse subsidie van 150 167,53 euro voor de restauratiewerken aan de drie bruggen in park Baron Casier. Met de werken aan de bruggen en de vijver zet de stad de finale fase van de algemene restauratie en herwaardering van het park in. Na de restauratie wordt het onder meer opnieuw mogelijk om de historische wandeling doorheen het park te maken. De werken zijn gestart in oktober 2022 en zullen vermoedelijk voltooid zijn tegen de zomer van 2023.

UPDATE 30/11/2022:

  • Het grootste deel slib werd al afgevoerd.

  • De vernieuwing van beschoeiing langs de oevers is gestart.

  • We vragen om tijdens de werken de veiligheidsvoorschriften te blijven naleven.

Park Casier