Het project Westerlaan-Noorderlaan

De Westerlaan is het enige deel van de ring rond Waregem dat nog niet heraangelegd is. De bovenlaag in kasseien is voor een dergelijke weg niet meer van deze tijd. Bovendien is het kruispunt Zeswegen één van de verkeersknelpunten van onze stad. De schoolomgeving van het Koninklijk Atheneum is er bijvoorbeeld niet zichtbaar in het straatbeeld. Dat maakt van de Westerlaan een niet zo veilige barrière tussen de woon- en schoolomgeving van het Gaverke en het centrum van Waregem. Een studie voor de heraanleg was dus noodzakelijk. Studiebureau Grontmij bestudeerde deze omgeving grondig. Tijdens deze studie bleek dat het wenselijk was om ook de Noorderlaan in de plannen op te nemen. De Noorderlaan is immers met zijn brede rijweg een barrière tussen het station en het centrum waar er te weinig ruimte is voor de zachte weggebruikers.

HET PROJECT

 • Traject: van kruispunt Stationsstraat tot kruispunt Duthoystraat
 • Voorstudie: studiebureau Grontmij in samenwerking met het stadsbestuur
 • Uitvoering en financiering: stadsbestuur, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en VMM (Vlaamse Milieumaatschappij)
 • Werken: riolering, nutsmaatschappijen, wegdek en omgeving
 • Aanvang voorbereidende werken: eind 2015
 • Aanvang heraanleg: 1 juni 2017
 • Voorziene tijdsduur: 275 werkdagen
 • Communicatie: verschillende infovergaderingen voor en tijdens het project, permanente website en regelmatige berichten via communicatiekanalen van de stad en AWV.

DOELEN VAN HET PROJECT

Meer verkeersveiligheid

 • invoeren van een zone 30 in Westerlaan en Noorderlaan
 • doorgaand verkeer afleiden via Oosterlaan en Zuiderlaan
 • makkelijker oversteken aan het station en het Koninklijk Atheneum met duidelijke oversteekplaatsen
 • schoolomgeving van het Koninklijk Atheneum duidelijk in het straatbeeld brengen
 • Westerlaan en Noorderlaan = as voor openbaar vervoer. Voorbeeld: schoolspitsbussen rijden na de herlaanleg via de Ring en niet meer door de centrumstraten

Verfraaien en vernieuwen van de publieke ruimte

 • aanleg van een gescheiden rioolstelsel en afkoppelen van de private rioleringen
 • heraanleg van gevel tot gevel
 • slimme inplanting van groen over het volledige traject
 • ruimte om te verpozen aan het station en in de Westerlaan.

 

Gemeenteplein 2
8790
Waregem
056 62 12 73
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven