Heraanleg Noorderlaan-Westerlaan: wat komt er

DOCUMENTEN

het volledig te vernieuwen traject (pdf)

de heraanleg praktisch + timing (pdf)

 

Schoolomgeving

Dit stuk van de Westerlaan wordt een zone 30 (km/u) met fietssugestiestroken. Naast de rijweg komt een wandelzone, afgebakend met bomen, palen en banken. De wandelzone is slechts beperkt toegankelijk voor auto's. Enkel om te parkeren in de voorziene parkeerplaatsen kunnen ze er terecht. De toegang naar het Koninklijk Atheneum wordt opengemaakt en doorgetrokken over de rijweg met een brede voetgangersoversteek en een apart kleur in de wegverharding.

Met andere woorden: het uitzicht van 'een smalle rijweg' zoals we die nu kennen maakt plaats voor een breder, rustiger en veiliger stuk Westerlaan.

Kluifrotonde

Een kluifrotonde is een langgerekte rotonde. De kluifrotonde in dit project maakt de overgang van het brede wegprofiel van de Zuiderlaan naar het smalle wegprofiel in de Westerlaan. Het is tevens de overgang van 50km/u naar 30km/u. De kluifrotonde zal dienst doen als bushalte voor alle scholen op Het Gaverke. Na de heraanleg zullen de bussen niet meer door de Jozef Duthoystraat, Broekstraat en Zeswegenstraat rijden. Leerlingen kunnen via de voetgangersdoorsteek naar de Sint-Jozefsstraat en/of naar de de bushalte stappen. Op de kluifrotonde komt er een voetgangersoversteek met rustpunt in de middenberm.

Kruispunt Zeswegen

Om de verkeersveiligheid te verhogen en de doorstroming van het verkeer in de Westerlaan te verbeteren wordt dit complexe kruispunt aangepast. Wie vanuit de wijk Bilkhage komt, kan in beide richtingen via de René Sabbestraat naar de Westerlaan. De Zeswegenstraat (kant Gaverke), vormt een éénrichtingslus met de Toekomststraat: je rijdt de wijk in via de Toekomststraat en uit via de Zeswegenstraat. De Molenstraat en Zeswegenstraat (kant centrum) worden met elkaar verbonden en sluiten niet meer aan op de Westerlaan. Fietsers en voetgangers zullen wel altijd alle straten kunnen bereiken.

Noorderlaan 1

Op dit stuk tussen de Olmstraat en de Westerlaan worden de twee rijstroken verder van elkaar gescheiden. Dit vergroot de verkeersveiligheid. Tussen de rijstroken is er ruimte voor een groene middenberm met een ondergronds bufferbekken.

Noorderlaan 2

Hier is het station het uitgangspunt. het stationsplein vormt de overgang van de bredere weg van de Oosterlaan naar het diverse verkeer in de Noorderlaan. De inrichting van dit stuk moet sfeervol zijn, onder andere door de aanplanting van vrijgroeiende bomen. De ruimte voor voetgangers primeert! Zo komen er brede zebrapaden op de logische routes naar de Stationsstraat en Omstraat.

Op het kruispunt met de Olmstraat komt een rotonde die dienst doet als keerpunt voor de lijnbussen. Dit maakt het mogelijk om de bussen voor het station te laten stoppen en niet meer naast de fietsenstallingen.

 

 

 

Gemeenteplein 2
8790
Waregem
056 62 12 73
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven