Veel gestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van een aantal veel gestelde vragen over bouwen en verbouwen:

 


Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?

Er is een vrijstelling van vergunning voor:

 • zonnepanelen en zonneboilers op een plat dak als ze maximum 1m boven de dakrand uitsteken;
 • zonnepanelen en zonneboilers geïntegreerd in het hellende dakvlak,
  - ofwel bovenop de feitelijke dakbedekking, in dezelfde helling ertegen of enkele centimeters erboven gemonteerd
  - ofwel tussenin of ter vervanging van de feitelijke dakbedekking gemonteerd.
Deze vrijstelling geldt niet als de plaatsing uitdrukkelijk verboden wordt in de voorschriften van een BPA of in verkavelingsvoorschriften.
 
De stad Waregem heeft echter tot op vandaag geen verkavelingen of BPA's die de plaatsing van zonnepanelen expliciet verbieden.
 

 


Heb ik een vergunning nodig voor het bouwen van een losstaande garage of carport?

Opgelet: van vergunning vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met de geldende reglementering zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg of voorschriften van verkavelingsvergunningen!
 
Onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling van vergunning voor het optrekken van vrijstaande garages of carports.
 
Voorwaarden
 • de totale oppervlakte is beperkt tot max. 40m². Opgelet: ook andere reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij gerekend;
 • de hoogte is beperkt tot max. 3,5 m;
 • bijgebouw wordt opgericht in de zijtuin op min. 3m van de perceelsgrens;
 • bijgebouw wordt opgericht in de achtertuin op min. 1m van de perceelsgrens
 • bijgebouw wordt opgericht in de achtertuin tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens zonder deze bestaande scheidingsmuur te wijzigen;
 • bijgebouw wordt opgericht binnen een straal van 30m van de woning.

Uitzonderingen

De vrijstelling geldt niet als de losstaande garage of carport opgetrokken wordt in:

 • ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied;
 • een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan;
 • de 5 meter brede strook langs waterlopen.

Medewerking architect

Er is geen architect nodig als de garage/carport aan al de volgende voorwaarden voldoet:

 • kleiner dan 40m²;
 • kroonlijsthoogte van max. 3m;
 • nokhoogte van max. 4,50m;
 • de werken mogen noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen noch de stabiliteit van de aanpalende gebouwen wijzigen.
 
 

 

Heb ik een vergunning nodig voor het bouwen van een aangebouwde garage of carport?

 Opgelet: de bestaande voorwaarden van verkavelingen, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's), gewestplan en bijzondere plannen van aanleg (BPA's) moeten gerespecteerd worden. Dit betekent dat een melding bijvoorbeeld niet mogelijk is bij zonevreemde woningen.

Hier geldt in bepaalde gevallen de meldingsplicht ipv de vergunningsplicht.

Indien niet aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan, dient een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd te worden.

Voorwaarden

 • er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging doorgevoerd;
 • het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd;
 • de hoogte is beperkt tot 4m;
 • de totale oppervlakte van de bestaande en de op te richten aangebouwde bijgebouwen bedraagt max. 40m². De bestaande aangebouwde bijgebouwen, (inclusief veranda's en reeds aangebouwde garages en carports) moeten dus meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte;
 • de garage of carport wordt geplaatst in de zijtuin tot op 3m van de perceelsgrenzen of in de achtertuin tot op 2m van de perceelsgrenzen. Als het hoofdgebouw tot tegen de perceelsgrens is gebouwd, geldt dat ook het bijgebouw tot op de perceelsgrens mag reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van het bijgebouw mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.

Medewerking architect

Er is geen architect nodig als de garage/carport aan al de volgende voorwaarden voldoet:

 • kleiner dan 40m²;
 • kroonlijsthoogte beperkt is tot 3m;
 • nokhoogte is beperkt tot 4,50m;
 • de werken mogen noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen noch de stabiliteit van de aanpalende gebouwen wijzigen.

Terug naar overzicht

 


 

Heb ik een vergunning nodig voor het aanleggen van een zwembad of siervijver?

Opgelet: van vergunning vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met geldende reglementeringen zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg of voorschriften van verkavelingsvergunningen.

Onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling van vergunning voor niet overdekte constructies zoals een openluchtzwembad of siervijver.

Voorwaarden

 • tot maximaal 80m² per goed, enkel in de zijtuin en achtertuin. Alle bestaande niet overdekte constructies, zoals terrassen, andere siervijvers of zwembaden worden meegeteld bij de berekening van deze maximale oppervlakte;
 • 1m van de perceelsgrens verwijderd blijven;
 • volledig binnen een straal van 30m van de woning gelegen zijn;
 • niet in een kwetsbaar gebied liggen, met uitzondering van parkgebied;
 • niet in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan, of in de 5 meter brede strook langs de oever van een waterloop liggen.

Medewerking architect

Een architect is enkel nodig als de siervijver dichter dan 1 meter van de perceelsgrens ligt.

 


Heb ik een vergunning nodig voor het bouwen van een veranda?

Opgelet: de bestaande voorwaarden van verkavelingen, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's), gewestplan en bijzondere plannen van aanleg (BPA's) moeten gerespecteerd worden. Dit betekent dat een melding bijvoorbeeld niet mogelijk is bij zonevreemde woningen. 

Het bouwen van een veranda valt onder de uitbreiding van een woning, waarvoor nooit een vrijstelling van vergunning geldt.

Onder bepaalde voorwaarden geldt echter wel de meldingsplicht ipv de vergunningsplicht.

Indien niet aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan, dient een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd te worden.

Voorwaarden

 • er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging doorgevoerd;
 • het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd;
 • de hoogte is beperkt tot 4m;
 • de totale oppervlakte van de bestaande en de op te richten aangebouwde bijgebouwen bedraagt max. 40m². De bestaande aangebouwde bijgebouwen, (inclusief veranda's en reeds aangebouwde garages en carports) moeten dus meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte;
 • de garage of carport wordt geplaatst in de zijtuin tot op 3m van de perceelsgrenzen of in de achtertuin tot op 2m van de perceelsgrenzen. Als het hoofdgebouw tot tegen de perceelsgrens is gebouwd, geldt dat ook het bijgebouw tot op de perceelsgrens mag reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van het bijgebouw mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.

Medewerking architect

Er is geen architect nodig als de veranda aan al de volgende voorwaarden voldoet:

 • kleiner dan 40m²;
 • kroonlijsthoogte beperkt is tot 3m;
 • nokhoogte is beperkt tot 4,50m;
 • de werken mogen noch de oplossing van een constructieprobleem (bv. het maken van nieuwe gevelopeningen of openingen in dragende muren) met zich meebrengen noch de stabiliteit van de aanpalende gebouwen wijzigen.

Terug naar overzicht

 

Heb ik een vergunning nodig voor het bouwen van een tuinhuis?

Opgelet: van vergunning vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met geldende reglementeringen zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg of voorschriften van verkavelingsvergunningen.

Onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling van vergunning voor het optrekken van een tuinhuis.

Voorwaarden

 • de totale oppervlakte is beperkt tot max. 40m². Opgelet: ook andere reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij gerekend;
 • de hoogte is beperkt tot max. 3,5 m;
 • bijgebouw wordt opgericht in de zijtuin op min. 3m van de perceelsgrens;
 • bijgebouw wordt opgericht in de achtertuin op min. 1m van de perceelsgrens
 • bijgebouw wordt opgericht in de achtertuin tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens zonder deze bestaande scheidingsmuur te wijzigen;
 • bijgebouw wordt opgericht binnen een straal van 30m van de woning.

Uitzonderingen

De vrijstelling geldt niet als het tuinhuis opgetrokken wordt in:

 • ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied;
 • een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan;
 • de 5 meter brede strook langs waterlopen.

Medewerking architect

Er is geen architect nodig als het tuinhuis aan al de volgende voorwaarden voldoet:

 • kleiner dan 40m²;
 • kroonlijsthoogte van max. 3m;
 • nokhoogte van max. 4,50m;
 • de werken mogen noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen noch de stabiliteit van de aanpalende gebouwen wijzigen.

 


Heb ik een vergunning nodig voor het aanleggen van een terras of oprit?  

Opgelet: van vergunning vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met geldende reglementeringen zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg of voorschriften van verkavelingsvergunningen.

Onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling van vergunning voor niet overdekte constructies zoals een terras of andere verhardingen.

De strikt noodzakelijke toegangen tot en opritten naar de woning (bv. toegang tot woning en garage) zijn sowieso vrijgesteld van vergunning, zonder voorwaarden. Parkeerplaatsen in de voortuin vallen hier niet onder!

Voorwaarden

 • tot maximaal 80m² per goed, enkel in de zijtuin en achtertuin. Alle bestaande niet overdekte constructies, zoals siervijvers of zwembaden worden meegeteld bij de berekening van deze maximale oppervlakte;
 • 1m van de perceelsgrens verwijderd blijven;
 • volledig binnen een straal van 30m van de woning gelegen zijn;
 • niet in een kwetsbaar gebied liggen, met uitzondering van parkgebied;
 • niet in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan, of in de 5 meter brede strook langs de oever van een waterloop liggen.

Medewerking architect

Voor het aanleggen van een terras of oprit is nooit een architect nodig, ook niet als een stedenbouwkundige vergunning wel verplicht is.

 


Heb ik een vergunning nodig voor het rooien van bomen?

Voor het vellen van hoogstammige bomen is geen stedenbouwkundige vergunning nodig als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • ze maken geen deel uit van een bos, zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten;
 • ze zijn gelegen in een woongebied, een industriegebied of een woonparkgebied of in een daarmee vergelijkbare gebieden;
 • ze bevinden zich op huiskavels van een vergunde woning of vergund bedrijfsgebouw, maar niet op de grens met het openbaar domein;
 • ze zijn gelegen binnen een straal van 15m rondom een vergunde woning of bedrijfsgebouw.

Hoogstammige bomen zijn bomen die op een hoogte van 1m boven het maaiveld een stamomtrek van 1m hebben.

Als aan de bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, heb je wel een stedenbouwkundige vergunning nodig.

De medewerking van een architect is niet vereist.

 


 

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van een afsluiting?

Opgelet: van vergunning vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met geldende reglementeringen zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg of voorschriften van verkavelingsvergunningen.

In principe is een stedenbouwkundige vergunning nodig voor het plaatsen van een afsluiting.

Er gelden echter een aantal vrijstellingen.

Er is geen stedenbouwkundige vergunning vereist voor de volgende afsluitingen:

 • afsluitingen tot een hoogte van 2m in de zijtuin en achtertuin;
 • open afsluitingen tot een hoogte van 2m in de voortuin;
 • gesloten afsluitingen tot een hoogte van 1m in de voortuin.

Voorwaarden

 • minder dan 30m van de woning verwijderd zijn;
 • niet in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan, of in de 5 meter brede strook langs de oever van een waterloop liggen.

Belangrijk

Mits akkoord van beide eigenaars mogen afsluitingen op de perceelsgrens worden opgericht. Als er geen akkoord is, mogen ze tot op de uiterste grens van het eigendom worden geplaatst.

Medewerking architect

Voor afsluitingen is geen architect nodig.

Terug naar overzicht


Op welke afstand moet een haag of een boom aangeplant worden?

Voor het planten van bomen en hagen in de tuin is geen stedenbouwkundige vergunning nodig.

De wetgeving omtrent de ruimtelijke ordening zegt echter niets over hoe en waar bomen en hagen mogen aangeplant worden. Het veldwetboek regelt deze zaken. Wij geven je hieronder de belangrijkste zaken mee.

Bij betwistingen of problemen over de plaatsing van hagen of bomen, kan je terecht bij het Vredegerecht.

Art. 30. (...) Wanneer een levende haag tot afsluiting dient, moet zij, bij gebreke van een hiermee strijdig gebruik, op ten minste vijftig centimeter van de scheidingslijn staan. Iedere andere afsluiting mag op de uiterste grens van het eigendom worden geplaatst.

Opgelet: een draadafsluiting die met klimop of een andere klimplant wordt begroeid wordt als een levende haag beschouwd en kan dus slechts op een halve meter van de perceelsgrens, tenzij mits akkoord van beide eigenaars.

Art. 31. De eigenaar van een niet gemene levende haag of een niet gemene muur is gerechtigd, buiten de tijd dat de vruchten te velde staan, het erf van zijn nabuur te betreden om de haag te korten, te snoeien, het snoeisel weg te halen, de muur te herstellen of te onderhouden. Indien dit erf afgesloten is, moet overgang gevraagd worden aan de nabuur, die de plaats daarvoor naar keuze kan aanwijzen. In geval van weigering moet het erf betreden worden op de minst beschadigbare plaats en behoudens vergoeding van veroorzaakte schade.

Art. 32. Een haag tussen twee erven wordt geacht gemeen te zijn, tenzij slechts een ervan afgesloten is of tenzij het tegendeel blijkt uit een titel of een voldoende bezit.

Art. 33. Een gemene afsluiting moet op gemeenschappelijke kosten onderhouden worden; de nabuur kan zich aan die verplichting onttrekken door van de mandeligheid af te zien. (...)

Art. 34. Bomen die in een gemene haag staan, zijn eveneens gemeen; ook bomen op de scheidingslijn van beide erven worden geacht gemeen te zijn, tenzij het tegendeel blijkt uit een titel of een voldoende bezit; sterven die bomen af of worden zij gekapt of gerooid, dan worden zij bij helfte verdeeld; de vruchten worden op gemeenschappelijke kosten ingezameld en eveneens bij helfte verdeeld, onverschillig of ze zijn afgevallen dan wel geplukt zijn.

Iedere eigenaar heeft het recht te eisen dat de gemene bomen gerooid worden. De mede-eigenaar van een gemene haag mag die verwijderen tot aan de grens van zijn eigendom, onder verplichting om op die grens een muur te bouwen.

Art. 35. Hoogstammige bomen mogen slechts op een door vast en erkend gebruik bepaalde afstand geplant worden; bij ontstentenis van zodanig gebruik mogen hoogstammige bomen slechts op twee meter, andere bomen en levende hagen slechts op een halve meter van de scheidingslijn tussen twee erven worden geplant.

Fruitbomen van welke soort ook mogen als leibomen, aan elke kant van de muur tussen twee erven, geplant worden zonder dat een afstand in acht wordt genomen. Is die muur niet gemeen, dan heeft alleen de eigenaar het recht hem als steun voor zijn leibomen te gebruiken.

Art. 36. De nabuur kan de rooiing eisen van bomen, hagen, heesters en struiken die op een kortere afstand geplant zijn dan de wet bepaalt.

Art. 37. Degene over wiens eigendom takken van bomen van een nabuur hangen, kan de nabuur noodzaken die takken af te snijden. Vruchten die vanzelf op het eigendom van de nabuur vallen, behoren de nabuur toe. Degene op wiens erf wortels doorschieten, mag ze aldaar zelf weghakken. Het recht om de wortels weg te hakken of de takken te doen afsnijden verjaart niet.

 


Is de woning die ik wil aankopen vergund? 

De stad Waregem beschikt over een vergunningenregister, dat alle stedenbouwkundige vergunningen bijhoudt die in het verleden werden afgegeven. De wet op de stedenbouw is echter pas in 1962 tot stand gekomen, waardoor enkel de vergunningen kunnen worden teruggevonden die na deze datum werden afgeleverd. Alle gebouwen die van voor 1962 dateren,  worden  geacht vergund te zijn. 

Bij een bezoek aan de dienst Stedenbouw kan je te weten komen of er voor een bepaald perceel vergunningen werden afgeleverd of bouwmisdrijven gekend zijn. De eventuele bouwplannen kan je vervolgens in het Stadsarchief raadplegen.

Als de woning niet vergund blijkt te zijn, is het alsnog mogelijk om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen, een zogenaamde regularisatie. Of de vergunning zal kunnen verleend worden, hangt natuurlijk nog af van de voorschriften die op het perceel van toepassing zijn.

 


Wat zijn de mogelijkheden voor zonevreemde woningen?

Als een gebouw in een zone ligt waar het niet thuishoort, wordt het "zonevreemd" genoemd. Een aantal voorbeelden zijn een oud fort in natuurgebied, een kasteel in natuurgebied, een woning in landbouwgebied, ...

Meestal bestonden deze gebouwen vooraleer de verschillende bestemmingen op de plannen van aanleg werden vastgelegd. Zonevreemd is dus iets totaal anders als "illegaal". Illegale woningen zijn woningen gebouwd zonder bouwvergunning. De meeste zonevreemde woningen en gebouwen zijn volledig wettelijk, legaal, tot stand gekomen. Ze zijn niet illegaal.

Het decreet omtrent de Ruimtelijke Ordening voorziet een aantal voorwaarden en beperkingen voor het verbouwen, herbouwen of instandhouden van zonevreemde woningen of gebouwen. Meer info hieromtrent vind je op de website van Ruimtelijke Ordening.