Sociale huisvesting

De voorzieningen van de sociale huisvesting moeten het mogelijk maken om aan sociaal verantwoorde prijzen woningen of bouwgronden te kopen of te huren voor personen en gezinnen die hiervoor in aanmerking komen.

De actoren die hiervoor instaan kan je hieronder vinden.

Contacteer hen voor meer inlichtingen.

Sociale huisvesting, waar kan je terecht

maatschappij Telefoon e-mail
Helpt Elkander cvba 056 60 08 00 info@helpt-elkander.be
Mijn Huis cvba 056 72 05 37 info@mijn-huis.be
RSVK - Regionaal Sociaal Verhuurkantoor vzw 056 62 98 93 info@rsvk.be
Stedelijke regie voor grond- en huisvestingsbeleid 056 62 12 62 patrimonium@waregem.be
Vlaams Fonds voor de Grote Gezinnen cvba 050 33 31 62 of 0800 16 287 ddlwvl@vlaamswoningfonds.be
WVI - West-Vlaamse Intercommunale cvba 050 36 71 71 wvi@wvi.be
Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij cvba 056 23 01 20 info@zwh.woonnet.be