Subsidie via feestcheques - aanvraag

Om de sociale samenhang en het buurtgevoel in Waregem nog meer te versterken heeft het stadsbestuur een financieel reglement uitgewerkt. Onder de noemer ‘feestcheques’ is het de bedoeling om niet-commerciële activiteiten en initiatieven die ontmoeting bevorderen te ondersteunen.

Wil je in aanmerking komen om een subsidie via de feestcheques te bekomen, dan moet je wel voldoen aan een paar voorwaarden (zie verder).

Aanvragen moeten altijd minimaal 2 maanden op voorhand worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het aanvraagformulier kan verkregen worden bij de dienst feestelijkheden of  download het hier.

Voorwaarden

Deze feestcheque kan worden toegekend aan de activiteiten of prestaties die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de activiteit vindt plaats in Waregem;
  • de activiteit heeft als doelgroep minimaal 20 woonentiteiten;
  • alle genodigden moeten afkomstig zijn uit eenzelfde buurt;
  • de activiteit is toegankelijk voor iedere geïnteresseerde uit de buurt;
  • de activiteit heeft een duidelijke meerwaarde voor de gemeenschapsvorming;
  • de activiteit heeft geen commercieel karakter;
  • tijdens de activiteit is duidelijk zichtbaar dat er medewerking is van de stad Waregem;
  • tijdens de toespraak is er vermelding van medewerking van de stad;
  • het is de eerste activiteit van de buurt waarvoor een feestcheque wordt aangevraagd.
  • Feest- of buurtcomités die met naam in de begroting zijn vermeld of voor hun initiatief een andere stedelijke toelage genieten, vallen niet onder toepassing van het reglement

Het volledige reglement kan hier bekeken worden.

Extra informatie

Standaard subsidie:

De feestcheque wordt uitbetaald onder de vorm van 6 Waregembonnen van elk 25 euro.  Deze kunnen worden afgehaald samen met de op te hangen spandoek van de stad na schriftelijke bevestiging door het college van burgemeester en schepenen tijdens de openingstijden van de stadswinkel.

Stap 1:

Feestcheque aanvragen

De aanvragen worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen minstens twee (2) maanden voor datum van de activiteit.

Dit moet gebeuren op een standaard aanvraagformulier. 

Stap 2:

Tussen de aanvraag en de activiteit

Uiterlijk 1 maand voor de activiteit bevestigt het College van Burgemeester en Schepenen of je al dan niet in aanmerking komt voor een feestcheque.

Indien de aanvraag is goedgekeurd, moet je vanaf dan in alle publiciteit vermelden ‘met medewerking van stad Waregem', inclusief een logovermelding van de stad. Het stadslogo kan je op aanvraag bekomen via info@waregem.be.

Tevens moet je een uitnodiging voor je activiteit richten naar het stadsbestuur (Gemeenteplein 2 in 8790 Waregem) 

Stap 3:

Uitbetaling van de feestcheque

De feestcheque wordt uitbetaald onder de vorm van 6 Waregembonnen van 25 euro.

Uiterlijk twee maand na de activiteit moeten volgende verantwoordingsstukken worden bezorgd aan het stadsbestuur :

- uitnodiging van de activiteit met het logo van de stad als sponsor op de uitnodiging

- foto waarop duidelijk te zien is dat het logo of de vlag van de stad zichtbaar aanwezig was tijdens de activiteit

- lijst van de doelgroep, van de genodigden.